OŠ Oskarja Kovačiča

v teku

Zaključek projekta: 2025

Projekt vključuje

 • Uredili bomo šolsko igrišče ob Dolenjski železnici 48

  v teku

  Leto zaključka: 2025

  Za potrebe šole kot tudi za potrebe širše skupnosti bomo uredili igrišče s športnimi in zelenimi površinami ter otroškim igriščem na območju med šolskim objektom in dvorano Krim, vključno z otokom športa.

 • Prenovili smo OŠ Oskarja Kovačiča

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Prenovili smo centralno šolo in prenovili toplotno postajo v okviru javno-zasebnega partnerstva druge faze projekta Energetska prenova objektov v Ljubljani.

 • Zgradili smo nov prizidek in prenovili stare prostore

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  V okviru prenove smo obnovili kuhinjo in jedilnico, uredili smo dve novi učilnici, gospodinjsko učilnico in kabinet šolske svetovalne službe, začasno učilnico za glasbeni pouk pa smo preuredili v večnamenski prostor pri jedilnici za sproščanje.

  V novem prizidku smo uredili prostore za upravo šole, zbornico, specialne učilnice za glasbeni pouk, fiziko, biologijo in likovni pouk (vsaka od njih ima kabinet), dve klasični učilnici ter kabinet za delo specialnih pedagogov. V prizidku sta v obeh nadstropjih tudi avli.

 • Zamenjali smo svetila in vrata na dvorišče

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 37.197 €

  Projekt obsega zamenjavo svetil na objektu Ob dolenjski železnici. Montirali smo tudi drsna vrata na dvorišče.

 • Vzpostavili smo ekološki otok, popravili klančino in zamenjali vrata

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 89.558 €

  Uredili smo ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov, popravili klančino in podest na objektu Galjevica in zamenjali vrata v učilnice na objektu Ob dolenjski železnici.

 • Zamenjava vrat

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 30.762 €

  Projekt obsega zamenjavo notranjih vrat v nadstropju ob Dolenjski železnici.

 • Energetska sanacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 421.038 €

  Za izvedbo projekta so s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU odobrena sredstva v skupni višini 209.014 EUR.

  Projekt obsega izgradnjo prizidka in energetsko sanacijo obstoječe stavbe, ki je bila sofinancirana s sredstvi ministrstva za infrastrukturo in EU.

 • Glavni vhodi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 63.965 €

  Projekt obsega ureditev dveh glavnih vhodov na lokaciji Galjevica.

 • Streha, okna

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 351.016 €

  Projekt obsega menjavo azbestne strehena na objektu prizidka Galjevica, dokončanje zamenjave oken na objektu Dolenjska cesta.

 • Invalidska ploščad, šolsko športno igrišče, telovadnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 117.434 €

  Projekt obsega izgradnjo invalidske ploščadi, postavitev ograje okoli šolskega športnega igrišča na lokaciji Galjevica in obnovo sten v telovadnici zaradi plesni na lokaciji Dolenjska c.