Rekreacijske in izobraževalne površine ob reki Savi

izvedeno

Opis projekta

Rekreacijske in izobraževalne površine ob reki Savi potekajo od Tomačevega do Sneberij in obsegajo 144.618 m2, namenjene pa so otrokom, invalidom ter ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom. Center omogoča rekreacijo in sprostitev v naravi, poudarek pa je na jahalnih športnih, vzgoji mladih v tem športu in odgovornem odnosu do narave in okolja. 

Center se nahaja le streljaj od mesta, kjer so pred ureditvijo prostora bili barakarsko naselje ter črna odlagališča odpadkov. Naravno okolje ob reki Savi ponuja idiličen prostor za sprostitev, rekreacijo, izobraževanje in aktivni oddih. Obiskovalcem s piknik prostori, igriščem na mivki (za odbojko, rokomet in nogomet), otroškim igriščem, malo živalsko farmo, kolesarskimi in pešpotmi ter konjeniškimi dejavnostmi ponuja zatočišče pred mestnim vrvežem.

Projekt vključuje

 • Urejamo 40-metrski obvodni pas

  v teku

  Do začetka letošnjega poletja bo na degradiranem območju v Črnučah nastala še ena nova zelena površina, kjer bodo meščani lahko preživljali svoj prosti čas. Ureditev obsega čiščenje nabrežja, rušenje ostankov nekdanjih vrtičkarskih lop, odstranitev gradbenih in azbestnih odpadkov, obrez dreves in grmičevja, izravnavo terena, kjer so bile večje depresije, vzpostavitev sprehajalne poti, postavitev klopi in dveh ležalnih ploščadi, iz katerih bodo obiskovalci  lahko opazovali reko in življenje okrog nje.

 • Po razdejanju smo utrdili brežine in nanesli prod na plažo Sava

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Plažo Sava, ki smo jo v bližini teniških igrišč uredili leta 2018, smo na začetku pomladi pripravili na novo sezono.

  Reka Sava je pozimi spodjedla poti in brežine, premaknila betonske ploščadi in nanesla ogromno ostrega kamenja, zato smo na novo utrdili brežine, nanesli prod, ojačali breg ter obnovili vse betonske ploščadi za sončenje. Poleg tega smo zdaj uredili še dostop do reke.

 • Ljubljana je ob Savi dobila novo plažo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 270.000 €

  Vrednost je z DDV

  Na Ježici, v bližini teniških igrišč, ob stopenjskem jezu, smo uredili plažo Sava.

  Plaža leži na območju Nature 2000, naravne vrednote Sava in ekološko pomembnega območja, na katerem so posegi zelo omejeni, zato smo v okviru ureditve lahko sanirali brežino, uredili t.i. kranjsko
  steno, ki utrjuje brežino na tem območju, uredili dostop do vode in postavili betonske ležalne ploščadi za sončenje. Ob tem smo vzpostavili tudi dostop za intervencijo (gasilce), ki ga do zdaj ni bilo. Plaža je namenjena sončenju, in ni kopališče.

  Na plaži Sava smo postavili zunanje ekološko stranišče, ki ga je razvilo podjetje KakisPozitivne sanitarije Kakis temeljijo na konceptu kompostnih sanitarij, kar pomeni, da se blato lahko predela v gnojilo ali v biomaso za gretje. 'Kakisi', ki temeljijo na načelih krožnega gospodarstva, sicer že stojijo v več slovenskih mestih.

 • Nadgradili smo Rekreacijsko izobraževalni center Sava

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 1.065.947 €

  V letu 2014 smo nadgradili Rekreacijski in izobraževalni center Sava (RIC Sava). Podaljšali smo vzorčne peš in kolesarske poti po desnem bregu Save do Črnuškega mosta, navezave na Nemško cesto ter do Športnega centra Šmartno ob Savi. Uredili smo učilnice in nadstreške nad piknik prostori, vzpostavili fotovoltaično razsvetljavo ob obstoječem objektu (RIC Sava) ter ob novo urejeni kolesarski, peš (6 km) in konjeniški poti (2 km). Uredili smo tudi počivališča, klopi, smetnjake in info točko. RIC Sava je bogatejši še za otroško igrišče, plezalno steno, trim naprave, igrišče za disk golf, konjeniški poligon in 150.000 m2 gozdnatih površin. Projekt je delno financirala Mestna občina Ljubljana, del pa je prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Oživili smo degradirano območje ob Savi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 1.515.206 €

  V znesek je vključen DDV.

  Center s piknik prostori, igriščem na mivki (za odbojko, rokomet in nogomet), otroškim igriščem, malo živalsko farmo, kolesarskimi in pešpotmi ter konjeniškimi dejavnostmi ponuja obiskovalcem zatočišče pred mestnim vrvežem.