Oživitev bregov Save - Rekreacijski in izobraževalni center Sava (RIC Sava)

izvedeno

Zaključek projekta: 2014

Opis projekta

Na nekoč degradiranem območju ob reki Savi smo uredili 8 kilometrov rekreacijskih in izobraževalnih površin od Tomačevega do Sneberij. Izjemno priljubljen projekt bomo v prihodnje še razširili in mu dodali nove vsebine.

Vzpostavitev Rekreacijskega in izobraževalnega centra Sava je del projekta »Sava – reka, ki povezuje«. Gre za družbeno odgovorni projekt do širše regije ob reki Savi. S primeri dobre prakse želimo pomagati čezmejni iniciativi urejanja obrečnega prostora reke Save na celem toku in prispevati k prijateljskemu sodelovanju treh glavnih mest (Ljubljane, Zagreba in Beograda).

Projekt vključuje

 • Nadgradnja RIC Sava

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 1.065.947 €

  V letu 2014 smo nadgradili Rekreacijski in izobraževalni center Sava (RIC Sava). Podaljšali smo vzorčne peš in kolesarske poti po desnem bregu Save do Črnuškega mosta, navezave na Nemško cesto ter do Športnega centra Šmartno ob Savi. Uredili smo učilnice in nadstreške nad piknik prostori, vzpostavili fotovoltaično razsvetljavo ob obstoječem objektu (RIC Sava) ter ob novo urejeni kolesarski, peš (6 km) in konjeniški poti (2 km). Uredili smo tudi počivališča, klopi, smetnjake in info točko. RIC Sava je bogatejši še za otroško igrišče, plezalno steno, trim naprave, igrišče za disk golf, konjeniški poligon in 150.000 m2 gozdnatih površin.
  Projekt je delno financirala Mestna občina Ljubljana, del pa je prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Vzpostavitev RIC Sava

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 1.515.206 €

  V znesek je vključen DDV.

  Projekt Rekreacijskega in izobraževalnega centra Sava obsega ureditev konjeniških ograd in maneže, piknik prostorov, otroškega igrišča, male živalske farme in vzorčne konjeniške ter kolesarsko - peš poti v dolžini približno 1180 m. Območje bregov ob Savi je tako namenjeno rekreaciji, druženju in izobraževanju.