Parmova ulica

v teku

Vrednost projekta: 3.587.242 €

Vrednost je brez DDV. Predvideni delež Energetike Ljubljana pri prenovi je 308.000 EUR, predvideni delež VO-KA Snaga pa 365.000 EUR brez DDV. Sofinanciran delež znaša 379.650,16 EUR, in sicer od tega 85 % krijejo kohezijska sredstva ter 15% država.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Z obnovo Parmove ceste bomo pričeli julija 2019. Izvajalec podjetje Kostak d. d. bo pričel z deli na odseku od ulice Bežigrad do Drenikove ceste. Po dokončanju tega odseka bo dela izvajal na odseku od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice.

Na celotnem odseku rekonstrukcije Parmove ulice bomo vozišče, kolesarski pas ter pločnik, v celoti prilagodili obstoječi urbanistični ureditvi in navezavi na obstoječe uvoze do posameznih individualnih ali javnih objektov in navezavi na ulice katere se priključujejo na Parmovo ulico. Na območju celotne ureditve bo tudi obnovljena vsa infrastruktura.

Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, ki bo podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS).

 Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan5

Projekt vključuje

 • Obnavljamo Parmovo ulico

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  Vrednost: 3.587.242 €

  Z obnovo Parmove ceste bomo pričeli julija 2019. Izvajalec podjetje Kostak d. d. bo pričel z deli na odseku od ulice Bežigrad do Drenikove ceste. Po dokončanju tega odseka bo dela izvajal na odseku od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice.

  Na celotnem odseku rekonstrukcije Parmove ulice bomo vozišče, kolesarski pas ter pločnik, v celoti prilagodili obstoječi urbanistični ureditvi in navezavi na obstoječe uvoze do posameznih individualnih ali javnih objektov in navezavi na ulice katere se priključujejo na Parmovo ulico. Na območju celotne ureditve bo tudi obnovljena vsa infrastruktura.

  Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, ki bo podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS).

  Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan5