Parmova ulica

izvedeno

Vrednost projekta: 3.587.242 €

Vrednost je brez DDV. Predvideni delež Energetike Ljubljana je 308.000 EUR, VO-KA Snaga pa 365.000 EUR brez DDV. Sofinanciran delež znaša 379.650,16 EUR, od tega 85 % krijejo kohezijska sredstva ter 15% država.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Parmovo ulico smo v celoti prenovili tako, da smo vozišče, kolesarski pas ter pločnik prilagodili obstoječi urbanistični ureditvi in navezavi na obstoječe uvoze do posameznih objektov in ulic, ki se priključujejo na Parmovo. Na območju celotne ureditve smo obnovili vso infrastrukturo.

Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL.

Vrednost del je 3.587.242,03 brez DDV. Predvideni delež Energetike Ljubljana pri prenovi Parmove je 308.000 EUR, predvideni delež VO-KA Snaga pa 365.000 EUR brez DDV. Sofinanciran delež znaša 379.650,16 EUR, in sicer od tega 85 % krijejo kohezijska sredstva ter 15% država na podlagi Javnega razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR UTM). 

Izvajalec podjetje Kostak d. d.

Logo EKP kohezijski sklad SLO 10