Plečnikovo perišče ob Gradaščici

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Prenavljamo Plečnikovo perišče ob Gradaščici

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  V letu, ko praznujemo 150. obletnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, smo začeli z obnovo »njegovega« perišča ob Gradaščici pri Petelinji brvi, ki povezuje Eipprovo in Gradaško ulico v Trnovem, ter same Petelinje brvi.
  V okviru del poteka obnova obeh perišč (perišče 1 na Eipprovi strani, perišče 2 na Gradaški strani), izliva ob nekdanjih zapornicah, brežin s potmi ter stopnišča pri Trnovskem mostu.
  Urejamo dostop do perišča, ki bo omejen s kamnito steno in terasami, kjer so perice nekoč prale perilo številnim Ljubljančanom.
  Po obnovi bo to območje postalo prijeten javni prostor za posedanje, sproščanje in druženje v bližini Plečnikove hiše ter leta 2016 prenovljene Eipprove ulice.

  Prenovo, ki poteka v skladu z določili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, vodi Direkcija RS za vode, izvaja pa Hidrotehnik d.o.o. skupaj s podizvajalcem Žurbi Eko d.o.o.  Na Mestni občini Ljubljana smo poskrbeli za dokumentacijo in vsa pripadajoča soglasja ter dovoljenja.