Plinsko-parna enota Ljubljana

v teku

Vrednost projekta: 145.000.000 €

brez DDV

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • v teku

  Leto zaključka: 2023

  Umikamo premog iz Ljubljane

  Izgradnja plinsko-parne enote predstavlja največjo energetsko-okoljsko naložbo Energetike Ljubljana doslej. Nadomestila bo dva najstarejša od sicer treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL in omogočila 70-odstotno zmanjšanje uporabe premoga. Primarni energent za proizvodnjo toplote in elektrike bo tako postal zemeljski plin, premog pa se bo uporabljal le še v najmlajšem premogovnem bloku, v katerem uporabljamo tudi lesno biomaso. 

   

  PPE-TOL obsega dve plinski turbini, ki imata vsaka 57 megavatov nazivne električne moči, in eno parno turbino, ki ima 42 megavatov nazivne moči. Skupaj predstavljajo visoko učinkovito soproizvodno enoto, ki bo zamenjala dva od treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL. Glede na plinsko-parno tehnologijo bo razmerje med letno proizvodnjo toplotne in električne energije v novem objektu približno 1:1, sedaj je približno 2:1, v korist toplote. Povedano drugače: sedaj v povprečju na leto proizvedemo 1.100 gigavatnih ur toplote in 400 gigavatnih ur elektrike, s PPE-TOL pa bomo še naprej zanesljivo zagotavljali obseg proizvodnje toplote, ki je potreben za sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani, ob tem pa za 100 odstotkov povečali proizvodnjo električne energije za potrebe elektroenergetskega sistema Slovenije.

  Vroči zagoni nove plinsko-parne enote v Energetiki Ljubljana

  Energetika Ljubljana je prešla v zaključno fazo izgradnje plinsko-parne enote, ki bo omogočila umik večine premoga iz enote TE-TOL. V novi proizvodni enoti smo začeli izvajati t.i. vroče zagone naprav, to je prvo obratovanje z zemeljskim plinom. Vroči zagoni bodo trajali predvidoma nekaj tednov in predstavljajo pomemben mejnik pred začetkom poskusnega in nato rednega obratovanja plinsko-parne enote, ki ga načrtujemo za prihajajočo ogrevalno sezono.

   

  V obdobju vročih zagonov bo potrebno tudi izpihovanje oz. čiščenje novega ocevja, zaradi česar bo lahko v okolici enote TE-TOL v Mostah občasno prihajalo do kratkotrajno povečanega hrupa. Vsem okoliškim prebivalcem se zato že vnaprej opravičujemo in jih vljudno prosimo za razumevanje.

   

  Izgradnja plinsko-parne enote predstavlja največjo energetsko-okoljsko naložbo Energetike Ljubljana doslej. Zamenjala bo dva od treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL in omogočila 70-odstotno zmanjšanje uporabe premoga. Primarni energent za proizvodnjo toplote in elektrike bo tako postal zemeljski plin, premog pa se bo uporabljal le še v najmlajšem premogovnem bloku, v katerem uporabljamo tudi lesno biomaso.

   

  Strokovnjaki, ki vestno in požrtvovalno sodelujejo v vseh fazah projekta, bodo zagotovo zelo ponosni, saj malokdo v svojem življenju zgradi elektrarno.

  Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti 2030

  Poleg večje kakovosti zraka zaradi zmanjšanja izpustov in zagotavljanja potrebne toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Ljubljani, bo nova enota omogočila tudi večjo proizvodnjo visoko učinkovite električne energije.