Poljanska cesta

v teku

Vrednost projekta: 3.849.559 €

Zaključek projekta: 2019

Projekt vključuje

 • Urejamo Poljansko od Kopitarjeve do Ambroževega trga

  v teku

  Leto zaključka: 2019

  Vrednost: 3.849.559 €

  Vrednost je brez DDV.

  Celovita prenova Poljanske ceste poleg prenove kolesarskih površin, pešpoti ter cestišča vključuje tudi obnovo plinovodnega in vročevodnega omrežja ter obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Po prenovi bo veljal enak prometni režim kot zdaj. Od križišča s Krekovim trgom do križišča z Ulico Janeza Pavla II bo promet urejen enosmerno, razen za avtobuse in kolesarje. 

  Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, ki bo podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS).

  Celotna investicija investitorjev MOL, JP Energetika Ljubljana d.o.o. in JP VO-KA d.o.o. znaša 3.849.559,18 EUR brez DDV, od tega MOL 2.918.980,17 EUR brez DDV. (delež RS in ESRR je 1.196.823,78 EUR brez DDV).

  Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan7

  Več o projektu +

  Za prenovo je bil izbran vodilni partner Nigrad d.o.o. skupaj s partnerjema KPL d.o.o. in Prenova-gradbenik d.o.o. Za arhitekturno zasnovo je poskrbel Rok Žnidaršič, za projekt prometne ureditve pa Boštjan Račič.

  Cilj projekta

  Cilji projekta so izboljšati varnost udeležencev v cestnem prometu, povečati pretočnost kolesarskih vpadnic v mesto z namenom čim širše uporabe, ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, ki bodo enako dostopne za vse, varne in prepoznavne ter ohraniti in urediti naravne elemente javnega prostora ter tako izboljšati turistično ponudbo. Ključnega pomena je predvsem zagotavljanje ustreznih in primernih kolesarskih in peš površin, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti, s tem pa tudi k izboljšanju kakovosti zraka v mestu in k boljši povezanosti po funkciji različnih delov mesta, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju, povečanju prometne varnosti ter posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta.