Potniški center Ljubljana

v teku

Opis projekta

Čeprav nismo partnerji v projektu, si vse od začetka prvega mandata (2006) aktivno prizadevamo pomagati vlagatelju, da bi čim prej izvedel nujno potrebno celostno prenovo in posodobitev železniške postaje ter zgradil sodobno avtobusno postajo, ki v mestu občutno manjka. Tega projekta vse do zdaj še niso uresničili, ker se Slovenske železnice in zasebni partner nista uspela dogovoriti. Pričakujemo, da bodo Slovenske železnice ob pomoči države v prihodnjih letih končno uspele zgraditi avtobusno postajo na Vilharjevi in prenoviti železniško postajo. Uresničitev projekta je strateškega pomena za prihodnji razvoj Ljubljane.

Stanje projekta

Februar 2014

Investitor je odstopil od projekta. MOL obžaluje njegovo odločitev. Pri projektu Potniškega centra Ljubljana je MOL ves čas aktivno sodelovala in v okviru svojih pristojnosti izpolnila vse obveznosti. 

Potek projekta

Maj 2012

Zasnova Emonike je usklajena s prostorskimi akti, pogoji SŽ, spomeniško službo in pričakovanji strokovne javnosti. Usklajene projektne rešitve so bile v aprilu 2012 predstavljene Odboru za urbanizem in urejanje prostora Mestnega sveta, ki jih je tudi potrdil. MOL je svoje obveznosti izpolnila v celoti.

Leto 2012

V letu 2012 je potrjena urbanistična, arhitekturna in prometna rešitev območja Emonike. Uskladili smo idejni projekt z izbrano natečajno rešitvijo postajne dvorane na zahtevo Odbora za urbanizem in strokovne javnosti s projektanti Cassiopeia Group iz Budimpešte, s katerimi smo prav tako prilagodili podobo komercialnega dela okoliški arhitekturi.  

Leto 2011

Sprejeli smo spremembo Zazidalnega načrta, ki omogoča investitorju fazno gradnjo brez stolpnice, drugačno razporeditev komercialnega programa in drugačne višinske gabarite.

Leto 2010

Vlade RS je sprejela sklep o začetku priprave DPN za Ljubljansko železniško vozlišče, nato pa smo izdelali študijo podpor obstoječe in nove ureditve glavne železniške postaje Ljubljana. Idejno zasnovo za postajno dvorano in avtobusno postajo je zasebni investitor javnosti predstavil v Mestni hiši.

Leto 2009

Sprejeli smo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta ter Program opremljanja po novi zakonodaji. Izdelana je bila tudi študija VEPRO, DDC in FGG o variantah poglobitve železnice.

Leto 2008

V letu 2008 smo izvedli vabljeni natečaj za postajno dvorano.

Leto 2006

Sprejeli smo Zazidalni načrt za območje PCL, logistični del in obrobje ter Program opremljanja.

Leto 2002

Leta 2002 smo izvedli mednarodni natečaj za območje PCL, Potniški center Ljubljana.