Arkade na Plečnikovi tržnici

izvedeno

Vrednost projekta: 600.000 €

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Obnovili smo ostrešje in zamenjali strešno kritino na Plečnikovi tržnici na območju 4. arkade in 2. lože (od Zmajskega mosta proti Mesarskemu mostu). V sklopu del smo izvedli tudi zaščito s strelovodi ter delno obnovo fasade.

Celoten kompleks Plečnikove tržnice je bil obnovljen v letih 1994 in 1995. Takrat so bili betonski strešniki na arkadah v dobrem stanju in niso bili potrebni menjave. Zdaj so strešniki stari 70 let, njihova življenjska doba se je iztekla, zato jih bomo zamenjali.

Z deli na naslednji arkadi bomo nadaljevali v letu 2020.

Plečnikova tržnica je spomenik državnega pomena

Plečnikova tržnica skupaj s Tromostovjem in vodno zapornico predstavlja ključni objekt v oblikovanju celotne poteze vodne osi Ljubljanice. Po njihovi zasnovi in kakovosti jih uvrščamo v sam vrh svetovne arhitekture.

Plečnikova tržnica je arhitekturni spomenik državnega pomena, zato bo prenova potekala v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Posebej oblikovane strešnike so izdelali v družbi Bramac, kjer so leta 2014 prejeli Plečnikovo priznanje za izvajalski dosežek betonskih kritin za prenovo treh zahtevnih cerkvenih streh (cerkev sv. Mihaela na Barju, cerkev sv. Florjana v Srpenici in cerkev sv. Cirila in Metoda za Bežigradom).

Projekt vključuje

  • Prenovili smo streho 4. arkade na Plečnikovi tržnici

    izvedeno

    Leto zaključka: 2019

    Vrednost: 600.000 €