Prenova arkad na Plečnikovi tržnici

v teku

Vrednost projekta: 600.000 €

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Obnovili bomo ostrešje in zamenjali strešno kritino na Plečnikovi tržnici na območju arkade 4 in lože 2 (od Zmajskega mosta proti Mesarskemu mostu). V sklopu del bomo izvedli tudi zaščito s strelovodi ter delno obnovo fasade. Prenova bo še posebej zahtevna na strani nad Ljubljanico.

Pripravljalna dela bodo potekala predvidoma 14 dni, nato se bodo začela glavna dela, ki bodo trajala predvidoma do konca maja 2019.

Celoten kompleks Plečnikove tržnice je bil obnovljen v letih 1994 in 1995. Takrat so bili betonski strešniki na arkadah v dobrem stanju in niso bili potrebni menjave. Zdaj so strešniki stari 70 let, njihova življenjska doba se je iztekla, zato jih bomo zamenjali.

Več +

Zaradi del bo postavljena delna zapora

Zaradi del bo ob stebrih arkade 4 in lože 2, med Mesarskim in Zmajskim mostom postavljena zapora. Mimoidoče prosimo za previdnost in upoštevanje opozorilnih tabel na širšem območju gradbišča.

Občasno bo moten tudi dostop do javnih sanitarij pod Zmajskim mostom ter dovoz do tržnice (na delu od Zmajskega do Mesarskega mostu). Omogočen pa bo prost prehod pod arkadami.

Plečnikova tržnica je spomenik državnega pomena

Plečnikova tržnica skupaj s Tromostovjem in vodno zapornico predstavlja ključni objekt v oblikovanju celotne poteze vodne osi Ljubljanice. Po njihovi zasnovi in kakovosti jih uvrščamo v sam vrh svetovne arhitekture.

Plečnikova tržnica je arhitekturni spomenik državnega pomena, zato bo prenova potekala v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Posebej oblikovane strešnike so izdelali v družbi Bramac, kjer so leta 2014 prejeli Plečnikovo priznanje za izvajalski dosežek betonskih kritin za prenovo treh zahtevnih cerkvenih streh (cerkev sv. Mihaela na Barju, cerkev sv. Florjana v Srpenici in cerkev sv. Cirila in Metoda za Bežigradom).