Prenova Trubarjeve ulice

v teku

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Celovita prenova Trubarjeve ulice, ki bo poleg nove podobe vključevala tudi obnovo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, optične infrastrukture ter javne razsvetljave, bo trajala predvidoma eno leto.

Dela smo začeli na začetku Trubarjeve ulice, pri Prešernovem trgu, in bodo potekala po posameznih odsekih, ki ne bodo daljši od 100 metrov. S tem želimo zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje objektov ob gradbišču, uporabnike teh objektov pa bomo pravočasno obveščali o časovnici del.

V okviru prenove bomo prenovili tudi priključne ulice, in sicer Obrežno stezo, ulico Za čreslom ter Prečno, Kastelčevo, Znamenjsko, Usnjarsko ter Vidovdansko ulico.

Projekt prenove so pripravili v biroju ATELIERarhitekti, kjer poudarjajo, da gre za zelo zahtevno prenovo. Iz tega razloga smo s potekom in obsegom prenove v septembru 2018 seznanili tamkajšnje stanovalce ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov.

Eden izmed udeležencev predstavitve prenove je povedal: »Vsi smo se bali, da bodo lokali lahko kar zaprli svoja vrata. A so sedaj predstavili in mislimo, da bo po koncu prav lepo. Saj zdaj imamo že izkušnje na drugih ulicah.«

Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, ki bo podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS).

Za projekt prenove Trubarjeve ulice je bil prav izbran KPL, dela pa bo izvajal s podjetjem Nigrado. 

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan5