Trubarjeva ulica

izvedeno

Vrednost projekta: 4.023.719 €

Vrednost je brez DDV. Vrednost je brez DDV. Projekt sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada (KS) in Republika Slovenija (RS) v višini 1.803.029,64 €, brez DDV, delež MOL je 2.220.689,60 € brez DDV.

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Celovita prenova Trubarjeve ulice je poleg nove podobe vključevala tudi obnovo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, optične infrastrukture ter javne razsvetljave. 

V okviru prenove smo prenovili tudi priključne ulice, in sicer Obrežno stezo, ulico Za čreslom ter Prečno, Kastelčevo, Znamenjsko, Usnjarsko ter Vidovdansko ulico.

Dela smo začeli na začetku Trubarjeve ulice, pri Prešernovem trgu, in so potekala po posameznih odsekih, ki niso bili daljši od 100 metrov. S tem smo želeli zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje objektov in lokalov ob gradbišču, uporabnike teh objektov pa smo pravočasno obvestili o časovnici del.

Projekt prenove so pripravili v biroju ATELIERarhitekti, kjer so poudarili, da gre za zelo zahtevno prenovo. Iz tega razloga smo s potekom in obsegom prenove tamkajšnje stanovalce, lastnike in najemnike poslovnih prostorov seznanili že septembra 2018.

Ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOLSredstva smo pridobili na podlagi javnega razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Projekt je tako delno sofinanciran s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada (KS) in Republika Slovenija (RS).

Izvajalec del: KPL d. o.o. in Nigrado d.d.. 

Logo EKP kohezijski sklad SLO 18