Prešernova cesta

izvedeno

Vrednost projekta: 1.405.000 €

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Sanirali smo cesto, pločnike in kolesarske steze, javno razsvetljavo ter prenovili vodovod.
V prvi fazi smo izvedli prenovo križišča Prešernove s Šubičevo, nato pa smo uredili del v smeri proti Srbski pravoslavni cerkvi (odseki Šubičeva–Tomšičeva, Tomšičeva–Cankarjeva, Cankarjeva–Bleiweisova). Naslednje faze gradnje so potekale na odsekih Šubičeva–Erjavčeva, Erjavčeva–Gregorčičeva in Gregorčičeva–Rimska.