Prešernova cesta

izvedeno

Vrednost projekta: 1.405.000 €

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Sanirali smo cesto, pločnike in kolesarske steze, javno razsvetljavo ter prenovili vodovod.
V prvi fazi smo izvedli prenovo križišča Prešernove s Šubičevo, nato pa smo uredili del v smeri proti Srbski pravoslavni cerkvi (odseki Šubičeva–Tomšičeva, Tomšičeva–Cankarjeva, Cankarjeva–Bleiweisova). Naslednje faze gradnje so potekale na odsekih Šubičeva–Erjavčeva, Erjavčeva–Gregorčičeva in Gregorčičeva–Rimska.

Gradbena dela so delno sofinancirana tudi iz naslova Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Pri projektu smo upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju, pri gradnji in nabavi opreme pa okoljske vidike.

Logo EKP kohezijski sklad SLO 15