Prešernova cesta

v teku

Vrednost projekta: 1.405.000 €

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Sanirali bomo cesto, pločnike in kolesarske steze, javno razsvetljavo ter prenovili vodovod. V prvi fazi bomo izvedli prenovo križišča Prešernove s Šubičevo, nato pa bodo dela potekala v smeri proti Srbski pravoslavni cerkvi (odseki Šubičeva–Tomšičeva, Tomšičeva–Cankarjeva in nato še odsek Cankarjeva–Bleiweisova). Naslednje faze gradnje bodo potekale na odsekih Šubičeva–Erjavčeva, Erjavčeva–Gregorčičeva in Gregorčičeva–Rimska. Dela na teh odsekih se bodo izvajala ob delnih in občasnih popolnih zaporah.

Projekt vključuje

  • Prenova

    v teku

    Leto zaključka: 2018

    Vrednost: 1.405.000 €

    Sanirali bomo cesto, pločnike in kolesarske steze, javno razsvetljavo ter prenovili vodovod. V prvi fazi bomo izvedli prenovo križišča Prešernove s Šubičevo, nato pa bodo dela potekala v smeri proti Srbski pravoslavni cerkvi (odseki Šubičeva–Tomšičeva, Tomšičeva–Cankarjeva in nato še odsek Cankarjeva–Bleiweisova). Naslednje faze gradnje bodo potekale na odsekih Šubičeva–Erjavčeva, Erjavčeva–Gregorčičeva in Gregorčičeva–Rimska. Dela na teh odsekih se bodo izvajala ob delnih in občasnih popolnih zaporah.