Športni center Ilirija

v teku

Zaključek projekta: 2024

Opis projekta

Kopališče Ilirija je bilo odprto spomladi 1929 in je bilo takrat eno najmodernejših v Evropi. Sedanji olimpijski bazen je razen manjših sprememb tako rekoč enak kot ob izgradnji, po prenovi pa bomo v Ljubljani dobili sodoben športni center s pokritim olimpijskim bazenom.

Projekt vključuje

 • Gradimo Športni center Ilirija

  v teku

  Leto zaključka: 2024

  Na območju Kopališča Ilirija bomo zgradili popolnoma nov športni center, ki bo poleg pokritega olimpijskega bazena in trenažnega bazena z vsemi spremljajočimi prostori obsegal še Muzej Stanka Bloudka, večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe in tako še naprej združeval in ohranjal sedanjo dejavnost plavanja in ostalih športnih aktivnosti na tem območju. V podzemni garaži bomo uredili parkirna mesta, na novo pa bomo uredili tudi zeleno okolico. Hkrati bomo z novogradnjo sledili zahtevam varovanja kulturne dediščine in ohranili pročelje sedanje stavbe ter z oživitvijo Lattermanovega drevoreda na novo povezali park Tivoli z mestom.

  Moderen večnamenski plavalno športni center v prestolnici bo služil mestu, regiji in državi in bo s svojimi prostorskimi možnostmi omogočal vrhunske pogoje za kvaliteten trening vsem nivojem reprezentanc Slovenije in klubom iz območja mesta ter izvajanje domačih in mednarodnih tekmovanj in prireditev s področja vodnih športov.
  Projekt predstavlja tudi enega prvih javnih objektov v Sloveniji, ki ustreza kriterijem skoraj samozadostnih stavb. Z geotermalno energijo, ki jo preko toplotnih črpalk in izmenjevalcev transformiramo v ogrevalno in hladilno energijo stavbo, tako ogrevamo kot tudi hladimo. Na ta način skoraj vso potrebno energijo za obratovanje centra Ilirija pridobimo iz reverzibilnih virov. Novozgrajena stavba bo tako med okoljsko najbolj sprejemljivimi ter emisijsko nevtralnimi večjimi zgradbami v Sloveniji.

  Več o projektu +

  Stanje projekta

  April 2022

  Izvajalec je že zaključil z rušenjem zunanjega bazena, trenutno poteka rušenje objekta ob Bleiweisovi cesti in izvedba varovanja gradbene jame.

  Leto 2018

  Obseg projekta je usklajen z vsemi deležniki, tako da bo lahko v prihodnjih letih finančno zaprt iz proračunskih sredstev MOL.

  Program športa (pokrit olimpijski bazen, športna dvorana) ostaja enak kot po prvotnem projektu.

  Potek projekta 

  Junij 2016

  Plavalni klub Ilirija je s sredstvi Fundacije za šport in prostovoljnim delom ter ob podpori Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Šport Ljubljana, delno prenovilo kopališče Ilirija. Obnova zajema bazen, ploščad, tuše, toaletne prostore, hodnik in sončno teraso.

  Projekt PGC Ilirija se bo lahko nadaljeval takoj, ko bo zaprta finančna konstrukcija, časovni okvir pa še ni znan. O morebitnih prilagoditvah projekta se bomo odločili ob zaprtju finančne konstrukcije.

  Leto 2015

  Predvideno je bilo, da bo projekt Plavalno – gimnastični center Ilirija kandidiral na EU sredstva z uvrstitvijo v sistem reprogramiranja evropskih projektov, kar pa se kljub številnim pogovorom na ministrstvu ni realiziralo.

  Julij 2014

  Pogodba o pripravi in izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva za projekt Plavalno-gimnastični center Ilirija je bila sporazumno razvezana.

  Na MOL si želimo, da bodo na pristojnem ministrstvu čim prej zagotovili možnost sofinanciranja iz sredstev EU. Že večkrat smo državnim institucijam predlagali, da se projekt sofinancira iz sredstev EU zadnje perspektive, in upamo, da bodo sredstva na voljo v novi perspektivi, do 2020.

  Junij 2012

  Trenutno potekajo pogovori z zasebnima partnerjema o zapiranju finančne konstrukcije projekta. Do sedaj je bila izdelana investicijska dokumentacija in sprejet akt o javno-zasebnem partnerstvu. Zasebna partnerja v projektu prenove, ŠD Narodni dom in Plavalni klub Ilirija, pripravljata projektno dokumentacijo. V kolikor bo finančna konstrukcija zaprta, je v letošnjem letu predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja. Zasebna partnerja sta se prijavila tudi na razpis Fundacije za šport.

  Maj 2012

  Mestna občina Ljubljana je za začetek projekta izgradnje bazena Ilirija zagotovila vse pogoje. Sprejet je prostorski načrt, ki omogoča izgradnjo bazena, po projektu izbranem na mednarodnem arhitekturnem natečaju. Sprejet je akt o javno-zasebnem partnerstvu, ki omogoča sklenitev pogodbe s ŠD Narodni dom in Plavalnim klubom Ilirija, za izvedbo projekta. Trenutno, skupaj z obema partnerjema, čakamo na razpis za črpanje evropskih sredstev. Ker gre za nacionalni projekt – olimpijski bazen, ki bo omogočal izvedbo mednarodnih tekmovanj, menimo, da bi morala pri tem projektu sodelovati tudi država s sredstvi iz državnega proračuna in proračuna evropske unije. Projekt se bo lahko pričel izvajati, ko bo zaprta finančna konstrukcija.

  Marec 2012

  Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je v fazi izdelave. MOL skupaj z obema partnerjema išče vire financiranja projekta. Pričakujemo, da bo športni del projekta sofinanciran iz evropskih sredstev.

  Junij 2011

  Na seji Mestnega sveta, 30. maja 2011, so svetniki potrdili predlagane spremembe Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Plavalno gimnastičnega centra Ilirija in tako ustvarili pogoje za začetek izgradnje nove Ilirije. Projekt po novem vključuje športni del s pokritim olimpijskim bazenom, gimnastično dvorano, druge športne prostore in parkirno-garažno hišo. Partnerji v projektu Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija in ŠD Narodi dom bodo v projekt vložili zemljišča in projekt. Financiranje bo za izvedbo športnega programa slonelo na javnih sredstvih. Pri tem računamo na evropska in državna sredstva. Trenutno se izdeluje projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  Januar 2011 - Razstava projektov za obeleženje gradbišča PGC Ilirija

  Razstava prikazuje projektne naloge študentskega projektnega natečaja Novi Bloudek za kreativno, estetsko in funkcionalno obeleženje ograje gradbišča Plavalno gimnastičnega centra Ilirija. Na natečaj je prispelo kar 31 projektnih nalog. Strokovna ocenjevalna komisija pod vodstvom predsednika, podžupana prof. Janeza Koželja, je ocenila elaborate in izbrala prvo nagrajenega ter še tri druge, ki so prejeli enakovredne nagrade. Zmagovalni elaborat je skupinsko delo Tea Kajzerja, Mije Mikuž in Sare Slivnik. Študentski natečaj, ki so ga v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani pripravili Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija, Športno društvo Narodni dom in družba ZIL inženiring, je potekal konec leta 2010. Prispele elaborate je ocenila sedemčlanska strokovna komisija, v kateri so bili poleg predsednika, podžupana prof. Janeza Koželja, še dekan Fakultete za arhitekturo prof. Peter Gabrijelčič, docent Uroš Lobnik iz Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani Ranko Novak, arhitekt in scenograf Ivo Koritnik, predsednik Športnega društva Narodni dom Dejan Crnek in predsednik Plavalnega kluba Ilirija Nestor Mankoč. Komisija je elaborate, ki vključujejo zasnovo ograje in posebno inštalacijo, ocenjevala po vnaprej opredeljenih in objavljenih kriterijih, predvsem z vidikov konstrukcije, uporabnosti, likovnih vzorcev, sporočilnosti in varčnosti (trajnost v povezavi z možnostjo reciklaže).

  Julij 2010

  Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine sta izdala soglasje k dopolnjeni urbanistični zasnovi projekta. Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija in ŠD Narodni dom bodo s podpisom pogodbe zaključili postopek javno zasebnega partnerstva. S projektom bo Slovenija pridobila osrednji plavalni center za organizacijo mednarodnih tekmovanj, zato pričakujemo tudi pomoč države.

  Januar 2010

  Za izvedbo projekta PGC Ilirija so partnerji Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija in ŠD Narodni dom predstavili dopolnjeno urbanistično zasnovo projekta Ministrstvu za kulturo in Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Za predlagano urbanistično zasnovo pričakujemo soglasje Ministrstva za kulturo oz. Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

  Julij 2009

  Mestni svet je na seji 6. julija sprejel predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija.

  Junij 2009

  V projektu Ilirija poteka razpis za javno - zasebno partnerstvo.

  November 2008

  Rešili smo spor z ZIL inženiring, d.d., in pripravljamo dokumentacijo za izvedbo projekta po načelu javno-zasebnega partnerstva.

   

 • Prenovili smo kopališče Ilirija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 88.976 €

  Fundacija za šport je prispevala 25.000 evrov, Plavalni klub Ilirija pa je prispeval ostalo. Mestna občina Ljubljana v kritju stroškov ni bila udeležena.

  Kopališče Ilirija ni bilo v celoti prenovljeno vse od leta 1974 in je bilo že v zelo slabem stanju, zdaj pa smo prenovili fasado, tuše, toalete, ploščad, bazensko školjko, teraso za sončenje in kabine.