Športna dvorana Vižmarje Brod

izvedeno

Vrednost projekta: 6.300.000 €

Vrednost je brez DDV.

Zaključek projekta: 2019

Opis projekta

Ob Osnovni šoli Vižmarje Brod smo zgradili novo športno dvorano, ki predstavlja veliko pridobitev za šolo in za celotno okolico.

Poleg telovadnice smo uredili še športno igrišče, ploščad in parkirišče s 122 parkirnimi mesti za osebna vozila, od tega 6 za invalide, 2 za avtobuse ter električno polnilnico. Glavna dvorana s spremljajočimi prostori je umeščena v kletno etažo, v pritličju so tribune in kabineti, v medetaži pa dve večnamenski dvorani s spremljajočimi prostori.
Nova telovadnica bo zadostila potrebam šole in širše lokalne skupnosti ter bo namenjena tudi za organizacijo tekmovanj in prireditev.

Gradnja dvorane, ki so jo arhitekturno zasnovali v ateljeju Medprostor pod vodstvom arhitekta Roka Žnidaršiča, je trajala približno eno leto. Tudi ta projekt smo celovito trajnostno zasnovali, predvideli sistem prezračevanja z najvišjimi izkoristki in uporabo povratne toplote. Na meritvi zagotavljanja zrakotesnosti objekta smo dosegli najboljši rezultat pri sNES javnih novogradnjah (»skoraj nič energetske stavbe«).

Nova športna dvorana na Brodu je zasnovana trajnostno tako v arhitekturni misli kot funkcionalno-tehnični ter materialni obliki. Osnovni leseni konstrukcijski sistem ter gradniki notranjosti stavbe so domišljeno oviti v polikarbonatni ovoj, ki daje lesu ustrezno zaščito, je trajen, prav tako ga bo možno čez desetletja reciklirati. Stavbo telovadnice odlikuje prosojnost izbrane fasadne opne, s katero je dosežen nežni efekt rahlega zrcaljenja vsakokrat drugačnega neba. Robovi stavbe so s prosojnim ovojem zmehčani, veliki volumen stavbe pa je optično zmanjšan in kot tak najoptimalnejše vpet v zeleno okolico šolsko-športnega okoliša na Brodu.

Več +

Junija 2016 se je začela prenova obstoječe telovadnice na šoli. Ob izvedbi del se je kmalu izkazalo, da je nosilna konstrukcija dotrajana in v zelo slabem stanju ter bi bilo potrebno izvesti celovito statično sanacijo. Zaradi navedenega smo se odločili, da pristopimo k gradnji popolnoma nove večje telovadnice. V letu 2017 smo razpisali javni anonimni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Natečajna komisija pod vodstvom podžupana prof. Janeza Koželja je kot zmagovalno izbrala rešitev ateljeja Medprostor.

Stara telovadnica je bila poleti 2017 v celoti porušena, gradnja nove pa se je pričela 30. 4. 2018, se zaključila s tehničnim pregledom 2. 4. 2019 in pridobitvijo uporabnega dovoljenja 14. 5. 2019.