Tehnološki park Ljubljana Brdo

izvedeno

Zaključek projekta: 2014

Opis projekta

Odprtje Tehnološkega parka Ljubljana Brdo pomeni pomemben korak k razvoju ustreznega podpornega okolja za visoko tehnološko podjetništvo in s tem k gospodarskemu in tehnološkemu razvoju slovenske prestolnice.

Tehnološki park se ponaša z živahno tehnološko skupnostjo z več kot 300 podjetji, ki deluje po načelu pametnega mesta. Inovativni posamezniki, ekipe zagonskih in srednje velikih podjetij razvijajo in nadgrajujejo poslovne ideje v sodobno opremljenih poslovnih prostorih. V devetih stavbah so med odbitimi start-upovskimi idejami pošta, banka, lekarna, frizer, specialistične in splošne ambulante in od leta 2015 tudi sodobno urejen vrtec, ki mladim družinam olajša celotno logistiko usklajevanja poslovnih in družinskih obveznosti.

Več +

Tehnološki park Ljubljana v številkah:

 • Pametno mesto s 300+ podjetji, inovativnimi ekipami in posamezniki,
 • več kot 1.500 zaposlenih,
 • 75.000 m2 kakovostne infrastrukture s prijetnimi poslovnimi prostori.

Mestna občina Ljubljana je družbo Tehnološki park Ljubljana d.o.o. dvakrat dokapitalizirala z zemljišči in je sedaj njen skoraj 70 % lastnik. Zgradili smo tudi vso potrebno komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, plinifikacija, javna razsvetljava ter štiripasovna cesta).

Tehnološki park Ljubljana je član Vanguard Iniciative, skupne iniciative naprednejših EU regij, ki imajo v svoji strategiji pametne specializacije poudarjeno napredno industrijo ter industrijsko modernizacijo. Več informacij: www.tp-lj.si.

Projekt vključuje

 • Tehnološki park Ljubljana Brdo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 3.061.319 €

  Projekt od leta 2007 do leta 2014 obsega izgradnjo komunalne in prometne infrastrukture. V letu 2007 je zgrajena odpadna in meteorna kanalizacija, vodovod, plin, javna razsvetljava ter nova cestna povezava Ceste na Brdo z navezavo na obstoječo Brdnikovo cesto z urejenimi T križišči s Cesto na Brdo in cesto Za opekarno. V okviru gradnje odpadne kanalizacije je zgrajeno začasno črpališče odpadnih voda ob cesti Za opekarno ter meteorna kanalizacija. Izvedena je ureditev zadrževalnika meteornih vod za območje Tehnološkega parka z ureditvijo desnega pritoka Glinščice, povečanjem prepusta pod PST in nadvišanjem desnega brega odvodnega jarka. V letu 2014 je izvedena dodatna ureditev desnega pritoka Glinščice za potrebe zadrževalnika ob Brdnikovi cesti skladno z zahtevami ARSO.

 • Mestni muzej Ljubljana je dobil nove depoje v Tehnološkem parku

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 4.080.000 €

  V Tehnološkem parku Ljubljana so vzpostavili depoje za potrebe Mestnega muzeja Ljubljana. Z odprtjem novih najsodobnejših depojev velikosti kar 2.640 kvadratnih metrov smo Muzeju in galerijam mesta Ljubljane omogočili primerne pogoje za hranjenje muzejskih predmetov in kakovostno delo z njimi, s tem pa tudi hitrejšo dostopnost do kulturne dediščine za najširšo javnost.