Vrtec Mladi Rod, enota Čira-Čara

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Projekt vključuje

 • Energetska prenova

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 318.281 €

  Vrtec smo energetsko prenovili v okviru javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem družb Petrol in Resalta. Dela so obsegala menjavo oken, vrat, razsvetljave ter obnovo fasade in strehe na novem delu vrtca. Hkrati je potekala tudi obnova razdelilne kuhinje.

  Stavba enote Čira čara je ena izmed 48 stavb, ki smo jih prenovili v okviru omenjenega javno-zasebnega partnerstva. Med njimi so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove, športni objekti in objekti mestne uprave. Z energetskimi prenovami sledimo smernicam sodobnih pristopov načrtovanja energetskih optimizacij in pametnih rešitev, s katerimi prispevamo k varovanju okolja in višamo kakovost bivanja v našem mestu.

  Za celovite energetske prenove omenjenih objektov smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 3

  Več o projektu +

  Stavbni ovoj: Na fasado starejšega dela stavbe (staromeščanka vila) smo namestili toplotno izolacijo z izboljšano toplotno izolativnostjo (λ≤ 0,022 W/mK) in debeline 8 cm, s katero smo ohranili obstoječo podobo stavbe. Novejši del stavbe ima prezračevano fasado iz fasadne opeke, ki je zelo dobro ohranjena, zato smo toplotno izolacijo namestili iz notranje strani.
  Izolacija strehe: Na ravni strehi novejšega dela stavbe smo namestili toplotno izolacijo iz zunanje strani, na starejšem delu stavbe pa na strop poševne strehe iz notranje strani, vse skladno s PURES.
  Stavbno pohištvo: Okna in vrata smo zamenjali z novimi energetsko učinkovitimi in troslojno zasteklitvijo.
  Ogrevalni sistem: Namestili smo termostatske ventile in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, CNS in frekvenčno obtočno črpalko.
  Prenova razsvetljave: Vgradili smo energetsko učinkovitejšo razsvetljavo z uporabo fotosenzorjev.
  Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli energetski monitoring, s pomočjo katerega spremljamo porabo energije v objektu in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

 • Novi oddelki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 139.364 €

  Vrednost je z DDV.

  Projekt obsega dokončanje ureditve novih oddelkov (1 oddelek) (I. in II. faza).

 • Nov oddelek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 345.000 €

  Projekt obsega ureditev prostorov za 1 novi oddelek.

 • Streha

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Donacija

  Projekt obsega zamenjavo azbestne strehe.