Vrtec Vodmat, enota Klinični Center

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Projekt vključuje

 • Energetska obnova

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 149.945 €

  Prenova vrtca sodi v okvir pametnih rešitev Ljubljana, pametno mesto, s katerimi višamo kakovost življenja v našem mestu in skrbimo za naše okolje.

  Vrtec smo energetsko prenovili v okviru javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem družb Petrol in Resalta. Dela so obsegala prenovo ovoja stavbe, vgradnjo termostatskih ventilov, izolacijo podstrešja, ter zamenjavo strešnih oken, luči in sistema požarne zaščite.

  Več o projektu +

  Stavbni ovoj: Skladno s PURES smo izvedli toplotno izolacijo, s predhodno varno odstranitvijo azbestne fasade.

  Izvedeni ukrepi celovite energetske prenove

  Izolacija podstrešja: Na tla neogrevanega podstrešja smo položili toplotno izolacijo v debelini 25 cm.

  Vgradnja termostatskih ventilov: Na radiatorje smo namestili termostatske ventile.

  Prenova razsvetljave: Obstoječo energetsko potratno razsvetljavo smo zamenjali z varčnimi LED svetili.

  Energetsko upravljanje: Na objektu smo uvedli centralni nadzorni sistem (CNS), s pomočjo katerega spremljamo porabo in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

   

  Za celovite energetske prenove smo pridobili sredstva Kohezijskega sklada.

  Logo EKP kohezijski sklad SLO 3

 • Gospodarski vhod in nadstrešek

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 20.387 €

  Projekt obsega sanacijo gospodarskega vhoda zaradi posedanja ter izdelavo nadstreška.

 • Fasada

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 18.227 €

  Projekt obsega prenovo fasade.

 • Toplotne postaje, kanalizacija

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 205.212 €

  Projekt obsega obnovo dveh toplotnih postaj in interventno obnovo kanalizacije.

 • Sanitarije in vhodi

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 97.427 €

  Projekt obsega obnovo sanitarij in vhodov. V okviru projekta smo obnovili tudi sanitarije in terase enote Vodmat na Korytkovi 24 in ograje ter del igrišča enote Bolgarska 20.