Vrtec Zelena Jama, enota Vrba

izvedeno

Zaključek projekta: 2026

Projekt vključuje

 • Enota Vrba bo dobila večnamenski prostor z razvojnim oddelkom

  v teku

  Leto zaključka: 2026

  Načrtujemo prostorsko posodobitev obstoječih oddelkov z izgradnjo novih, enostavnih povezav med paviljoni na nivoju pritličja z možnostjo centralnega vhoda v vrtec in povečavo igralnic. Izvedli bomo dozidavo, kjer bodo tri igralnice za enoto Vejica, ki trenutno deluje v dislocirani lokaciji v bloku. Uredili bomo večnamenski prostor – športno igralnico s shrambo rekvizitov, senzorno sobo, prostorom za terapevta in igralnico razvojnega oddelka, za katero predvidevamo tudi ureditev nove terase.

 • Objekt

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Vrednost: 281.947 €

  Projekt obsega sanacijo stavbnega ovoja.

 • Vrtec smo energetsko obnovili

  izvedeno

  Leto zaključka: 2016

  Celovita obnova vrtca je obsegala energetsko obnovo objekta, v okviru katere smo obnovili fasado, zamenjali stavbno pohištvo, izolirali streho in zamenjali razsvetljavo ter obnovili centralno ogrevanje in hidroizolacijo. Prenovili smo kuhinjo in pralnico, v vseh treh nizih vrtca smo zamenjali tudi notranjo kanalizacijo, vodovod, tlake in strope, toplotno smo izolirali hodnike, uredili sanitarije in prenovili notranjo opremo prostorov.

  Za projekt notranje sanacije smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobili nepovratna sredstva v višini 417.025 EUR.

 • Objekt

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 62.556 €

  Projekt obsega sanacijo zamakanja, zamenjavo kanalizacijske cevi, sanacijo zamakanja sanitarij in hodnikov igralnice 4 na III. traktu, sanacijo zamakanja zaradi poškodovane hidroizolacije v igralnicah na III. traktu in sanacijo hidroizolacije temeljev.

 • Atrij in kotlovnica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 105.531 €

  Projekt obsega ureditev nadstreška na atrijih za jaslične oddelke ter prenovo kotlovnice.

 • Kuhinja

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 22.021 €

  Projekt obsega prenovo kuhinje.

 • Strojne instalacije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2013

  Vrednost: 19.704 €

  Projekt obsega popravilo strojnih instalacij.

 • Fekalno črpališče, tlaki

  izvedeno

  Leto zaključka: 2012

  Vrednost: 19.950 €

  Projekt obsega obnovo fekalnega črpališča - enota Vrba, delno obnovo tlakov v igralnicah - enota Vrba.

 • Sanitarije

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 75.725 €

  Projekt obsega obnovo sanitarij na enoti Vrba.