Prodaja in oddaja nepremičnin

 • Dobrunje - Žabja vas

  PRODAMO

  izklicna cena: 114.250,00 €

  Dobrunje - Žabja vas

  Zemljišče s parc. št. 1676/6, k.o. Dobrunje, v  izmeri 457 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-SO-2595 z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • Zemljišče v Srednjih Gameljnah

  PRODAMO

  izklicna cena: 110.600,00 €

  Srednje Gameljne - ZNIŽANA CENA!

  Zemljišče parc. št. 673/12 k.o. Gameljne se nahaja v Srednjih Gameljnah. Nahaja se v enoti urejanja (EUP) ŠG-353, z namensko rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. 

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.
    

 • Dravlje - ob Sajovčevi ulici

  PRODAMO

  izklicna cena: 238.600,00 €

  Dravlje - ob Sajovčevi ulici

  Zemljišči s parc. št. 1419/3 in parc. št. 1543/13, obe k. o. 1738 Dravlje v skupni izmeri 1.193m2.

  Zemljišči se nahajata enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-480, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali skupaj na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

 • 2636 804 3idr samova

  PRODAMO

  izklicna cena: 487.750,00 €

  Zemljišča ob Samovi ulici

  Prodamo zemljišča v skupni izmeri 1951 m2:

  - parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

  - parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

  - parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

  - parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2,  k. o. 2636 Bežigrad.

   

  Zemljišča se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.  Zemljišča se bodo prodajala na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • 1772 755 7 zadobrovska

  PRODAMO

  izklicna cena: 200.250,00 €

  Zadobrovška

  Zemljišči s parc. št. 755/1 (ID znak: parcela 1772 755/1),  k. o. 1772 Slape in  parc. št. 755/7 (ID znak: parcela 1772 755/7) k. o. 1722 Slape, v skupni izmeri 801 m2  se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) PO-822, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje ureja občinski podrobni prostorski načrt OPPN 420 Polje - pokopališče.  Dostop do zemljišč od Zadobrovške ceste še ni urejen in ni predmet prodaje. Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.