Prodaja in oddaja nepremičnin

 • Slape - ob ulici Polje cesta XXII

  PRODAMO

  izklicna cena: 185.200,00 €

  Slape - ob ulici Polje cesta XXII

  Zemljišče s parc. št. 876/7 (ID znak: parcela 1772 876/7) v izmeri 926 m², k. o. 1772 - Slape. Zemljišče se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

   

 • Dravlje - ob Sajovčevi ulici

  PRODAMO

  izklicna cena: 298.250,00 €

  Dravlje - ob Sajovčevi ulici

  Zemljišči s parc. št. 1419/3 in parc. št. 1543/13, obe k. o. 1738 Dravlje v skupni izmeri 1.193m2.

  Zemljišči se nahajata enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-480, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali skupaj na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

 • 876 9 slape

  PRODAMO

  izklicna cena: 185.400,00 €

  Slape - ob ulici Polje cesta XXII

  Zemljišče s parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k. o. 1772 - Slape. Zemljišče se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

 • Moste - v bližini Letališke ulice

  PRODAMO

  izklicna cena: 3.588.650,00 €

  Moste - v bližini Letališke ulice (za Sparom)

  Solastniški delež zemljišča parc. št. 127/123, v deležu do 7950108/12792096 od celote (ID znak 1730 127/123) v celotni izmeri 44.417 m², k. o. 1730 Moste.

  Zemljišče se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) JA-362, z namembnostjo PŽ-površine železnic in v pretežnem delu z načinom urejanja OPPN 412:železniška tovorna postaja. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • Cernivceva

  PRODAMO

  izklicna cena: 77.400,00 €

  Černivčeva ulica oziroma ulica Pariške komune

  Zemljišča parc. št. 1866/8, 1865/12 in 1867/3- vse k. o. Kašelj, v skupni izmeri 387m2, ki se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

  Zemljišča se bodo prodajala skupaj na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.