Prodaja in oddaja nepremičnin

 • PRODAMO

  izklicna cena 195.000,00 €

  Dunajska cesta 230, Ljubljana

  Predmet  prodaje je solastniški delež na stavbi do 491/1000 , ( ki v naravi predstavljajo poslovni prostori v polkleti in prvem nadstropju stavbe) v skupni izmeri 293,10 m2 in zemljišče v izmeri 471 m2, ki je v celoti last MOL.

  Rok za prijavo: 14. 5. 2021

 • JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 130.944,00 €

  Medno pri gasilskem domu

  Zemljišče s parc. št. 1225/3 in 1265/2, obe k.o. Stanežiče, v skupni izmeri 744 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-510, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali skupaj na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

  Rok za prijavo: 19. 4. 2021

 • JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 9.483.600,00 €

  Nakupovalno središče Rudnik

  Zemljišče parc. št. 32/17 K.O. Rudnik se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) RN-316, z namembnostjo BD-površine drugih območij in načinom urejanja Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  Rok za prijavo: 19. 4. 2021

 • JAVNA DRAŽBA

  izklicna cena: 131.250,00 €

  Agrokombinatska cesta

  Zemljišče parc. št. 96/11 k.o. Kašelj se nahaja ob križišču Agrokombinatske ceste in Delavske ulice. Nahaja se v enoti urejanja PO-612, z namensko rabo SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.
   

  Rok za prijavo: 12. 4. 2021

 • JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 398.800,00 €

  Pot v Zeleni gaj

  Zemljišče s parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15),  k. o. 1770 Kašelj  v izmeri 1994 m2  se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327, z namembnostjo SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  Rok za prijavo: 12. 4. 2021