Prodaja in oddaja nepremičnin

 • ZADOBROVA 553 2IN6

  JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 86.000,00 €

  Zadobrova - Novo Polje

  Zemljišči s parc. št. 553/2 (ID znak: parcela 1771 553/2) v izmeri 421 m2 in solastniški delež do ½ parc. št. 553/6 (ID znak: parcela 1771 553/6) v celotni izmeri 131 m2, obe k. o. 1771 Zadobrova. Zemljišči se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) PO-649, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.  Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

   

  Rok za prijavo: 9. 11. 2020

 • k3

  Javno zbiranje ponudb za nakup

  Izhodiščna cena z vštetim DDV (22 %) 30.500,00 €

  Parkirna hiša Kozolec II - parkirna mesta, Bavarski dvor, Ljubljana

  Parkirna hiša Kozolec II  se nahaja kot podaljšek parkirne hiše Kozolec I. Uvoz v parkirno hišo je urejen skozi obstoječi uvoz v parkirno hišo Kozolec I, iz Dvorakove ulice.

  Javno zbiramo zavezujoče ponudbe za nakup parkirnih mest v tretji kleti.

   

  Rok za prijavo: 6. 11. 2020

 • Fotografija0317

  PRODAMO

  izklicna cena 195.000,00 €

  Dunajska cesta 230, Ljubljana

  Predmet javne dražbe je solastniški delež na stavbi do 491/1000 , ( ki v naravi predstavljajo poslovni prostori v polkleti in prvem nadstropju stavbe) v skupni izmeri 293,10 m2 in zemljišče v izmeri 471 m2, ki je v celoti last MOL.

  Rok za prijavo: 6. 11. 2020

 • 20150922 103123

  ODDAMO V NAJEM

  Najnižja ponudbena izhodiščna cena najemnine na mesec brez DDV 571,50 €

  Slovenska cesta 3

  Poslovni prostor se nahaja v pritličju vhod v poslovni prostor je iz arkad ob Slovenski cesti.

  Rok za prijavo: 15. 9. 2020

 • RIMG0088

  ODDAMO V NAJEM

  Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina na mesec brez DDV je 427,20 €

  Gornji trg 24, Ljubljana

  Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe.

  Rok za prijavo: 15. 9. 2020