Prodaja in oddaja nepremičnin

 • RIMG0054

  PRODAMO

  Izklicna cena 30.080,00 €

  Tržaška cesta 2

  Poslovni prostor – pisarna, se nahaja v prvem nadstropju stavbe.

  Rok za prijavo: 27. 11. 2020

 • ROZNA 27 1

  PRODAMO

  izklicna cena 46.100,00 €

  Rožna ulica 27, Ljubljana

  Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe.

  Rok za prijavo: 27. 11. 2020

 • ZADOBROVA 553 2IN6

  JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 86.000,00 €

  Zadobrova - Novo Polje

  Zemljišči s parc. št. 553/2 (ID znak: parcela 1771 553/2) v izmeri 421 m2 in solastniški delež do ½ parc. št. 553/6 (ID znak: parcela 1771 553/6) v celotni izmeri 131 m2, obe k. o. 1771 Zadobrova. Zemljišči se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) PO-649, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.  Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

   

  Rok za prijavo: 9. 11. 2020

 • Zemljišče nasproti OŠ Zalog

  PRODAMO

  izklicna cena: 169.200,00 €

  Zalog, nasproti OŠ

   Zemljišče parc. št. 330/1 in 324/4 K.O. Kašelj se nahaja v Zalogu, nasproti OŠ Zalog. Nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • Zemljišče v nakupovalni coni Rudnik, med Kumerjevo in Jurčkovo ulico

  PRODAMO

  Izklicna cena 27.326.400,00 €

  Kumerjeva ulica - NC Rudnik

  Zemljišče se nahaja v nakupovalni coni Rudnik, med Kumerjevo ulico in Jurčkovo ulico v Ljubljani. Nahaja se v enoti urejanja RN-316, z namensko rabo BD - Površine drugih območij.