Prodaja in oddaja nepremičnin

 • DSC04740

  Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem

  Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina na mesec brez DDV. 571,05 €

  Slovenska cesta 3

  Poslovni prostor se nahaja na Slovenski cesti 3 v Ljubljani, vhod iz arkad.

  Rok za prijavo: 8. 12. 2019

 • Dobrunje - Žabja vas

  JAVNA DRAŽBA

  izklicna cena: 114.250,00 €

  Dobrunje - Žabja vas

  Zemljišče s parc. št. 1676/6, k.o. Dobrunje, v  izmeri 457 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-SO-2595 z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  Rok za prijavo: 11. 11. 2019

 • 7 11 sentpeter

  JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 183.600,00 €

  Grablovičeva ulica

  Zemljišče s parc. št. 7/11 (ID znak: parcela 1726 7/11) v izmeri 612m², k. o. 1726 Šentpeter. Zemljišče se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) VO-27, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  Rok za prijavo: 2. 11. 2019

 • Ob ulici bratov Komel

  JAVNA DRAŽBA

  Izklicana cena 200.100,00 €

  Ulica bratov Komel

  Zemljišče se nahaja ob ulici bratov Komel, v enotah urejanja  ŠE-600, z namensko rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine,  ŠE-601, z namensko rabo  SK - Površine podeželskega naselja, z namensko rabo,  ŠE-720, z namensko rabo  SK - Površine podeželskega naselja, z namensko rabo.  

   

  Rok za prijavo: 2. 11. 2019

 • Zemljišče na Cimermanovi ulici

  JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 94.500,00 €

  Kašelj - Cimermanova ulica

  Zemljišče s parc. št. 1561/4, k.o. 1770 Kašelj, v izmeri 630 m2, ki se nahaja vEUP PO-115, z namembnostjo SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  Rok za prijavo: 2. 11. 2019