Prodaja in oddaja nepremičnin

 • PRODAMO

  Izklicna cena 487.750,00 €

  Zemljišča ob Samovi ulici

  Prodamo zemljišča v skupni izmeri 1951 m2:

  - parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

  - parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

  - parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

  - parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2,  k. o. 2636 Bežigrad.

   

  Zemljišča se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.  Zemljišča se bodo prodajala na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • PRODAMO

  izklicna cena: 131.250,00 €

  Agrokombinatska cesta

  Zemljišče parc. št. 96/11 k.o. Kašelj se nahaja ob križišču Agrokombinatske ceste in Delavske ulice. Nahaja se v enoti urejanja PO-612, z namensko rabo SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.
   

 • PRODAMO

  Izklicna cena 9.483.600,00 €

  Nakupovalno središče Rudnik

  Zemljišče parc. št. 32/17 K.O. Rudnik se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) RN-316, z namembnostjo BD-površine drugih območij in načinom urejanja Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • PRODAMO

  Izklicna cena 130.944,00 €

  Medno pri gasilskem domu

  Zemljišče s parc. št. 1225/3 in 1265/2, obe k.o. Stanežiče, v skupni izmeri 744 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-510, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali skupaj na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

 • PRODAMO

  Izklicna cena 398.800,00 €

  Pot v Zeleni gaj

  Zemljišče s parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15),  k. o. 1770 Kašelj  v izmeri 1994 m2  se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327, z namembnostjo SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.