Prodaja in oddaja nepremičnin

 • Zemljišče v Srednjih Gameljnah

  JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 110.600,00 €

  Srednje Gameljne - ZNIŽANA CENA!

  Zemljišče parc. št. 673/12 k.o. Gameljne se nahaja v Srednjih Gameljnah. Nahaja se v enoti urejanja (EUP) ŠG-353, z namensko rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. 

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.
    

  Rok za prijavo: 2. 11. 2019

 • 1142 17 stanezice

  JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 132.800,00 €

  Medno

  Zemljišče parc. št. 1142/17 k.o. Stanežiče, v izmeri 664 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-508, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

   

  Rok za prijavo: 2. 11. 2019

 • Medno pri gasilskem domu

  JAVNA DRAŽBA

  Izklicna cena 148.800,00 €

  Medno pri gasilskem domu

  Zemljišče s parc. št. 1225/3 in 1265/2, obe k.o. Stanežiče, v skupni izmeri 744 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-510, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali skupaj na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

  Rok za prijavo: 2. 11. 2019

 • Poslovni prostor v pritličju stavbe na Celovški cesta 143, Ljubljana

  V NAČRTU PRODAJE

  Izklicna cena 78.400,00 €

  Celovška cesta 143, Ljubljana

  Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe.

 • 11032015 062

  V NAČRTU ODDAJE V NAJEM

  Najnižja ponudbena izhodiščna cena najemnine na mesec brez DDV 1.900,00 €

  Miklošičeva cesta 26-28, Ljubljana

  Poslovni prostor, ki je namenjen gostinski dejavnosti se nahaja v polkletnih prostorih večstanovanjske stavbe na naslovu Miklošičeva 26 v Ljubljani, (vhod Kinoteka).