Prodaja in oddaja nepremičnin

 • Zemljišče v nakupovalni coni Rudnik, med Kumerjevo in Jurčkovo ulico

  V NAČRTU PRODAJE

  Izklicna cena 27.326.400,00 €

  Kumerjeva ulica - NC Rudnik

  Zemljišče se nahaja v nakupovalni coni Rudnik, med Kumerjevo ulico in Jurčkovo ulico v Ljubljani. Nahaja se v enoti urejanja RN-316, z namensko rabo BD - Površine drugih območij.

 • Zemljišče na križišču Zaloške in Kašeljske ceste

  V NAČRTU PRODAJE

  Izklicna cena 77.870,00 €

  Zalog

  Zemljišče se nahaja v Zalogu, na križišču Zaloške in Kašeljske ceste. Nahaja se v enoti urejanja PO-625, z namembnostjo CU - osrednja območja centralnih dejavnosti. Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • Zemljišče ob Jurčkovi cesti in Jesihovem štradonu na Rudniku

  V NAČRTU PRODAJE

  Izklicna cena 85.750,00 €

  Ob Jurčkovi cesti

  Zemljišče se nahaja ob Jurčkovi cesti in Jesihovem štradonu na Rudniku. Nahaja se v enoti urejanja RN-524, z namensko rabo SSse - Splošne eno in dvostanovanjske površine.

 • Zemljišče v Trbežah pri Sneberju

  V NAČRTU PRODAJE

  Izklicna cena 81.750,00 €

  Trbeže

  Zemljišče se nahaja v Trbežah pri Sneberju. Nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) JA-351, z namensko rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. V ceno ni vključen 22 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 • kolesarska pot

  V NAČRTU PRODAJE

  Izklicna cena 157.750,00 €

  Kolesarska pot

  Prodamo več zemljišč parc. št. 291/7, 292/7, 293/7, 294/9 in 295/7, vse k.o. Stanežiče, v skupni izmeri 2.220 m2, ki se nahajajo ob ulici Kolesarska pot. Zemlišča se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-624, z namembnostjo SSse splošne eno in dvostanovanjske površine. Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec. Zemljišča se bodo prodajal posamično ali v sklopu:

  1. zemljišči s parc. št. 291/7 in parc. št. 292/7, obe k.o. Stanežiče v skupni izmeri 631 m2. Izklicna cena: 157.750,00 €

  2. zemljišči s parc. št. 294/9 in parc. št. 293/7, obe k.o. Stanežiče v skupni izmeri 833 m2. Izklicna cena: 208.250,00 €.

  3.zemljišče 295/7, k.o. Stanežiče v izmeri 756m2, Izklicna cena: 189.000,00 €.