Prodaja in oddaja nepremičnin

 • Zemljišče nasproti OŠ Zalog

  PRODAMO

  izklicna cena: 169.200,00 €

  Zalog, nasproti OŠ

   Zemljišče parc. št. 330/1 in 324/4 K.O. Kašelj se nahaja v Zalogu, nasproti OŠ Zalog. Nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • Zemljišče v nakupovalni coni Rudnik, med Kumerjevo in Jurčkovo ulico

  PRODAMO

  Izklicna cena 27.326.400,00 €

  Kumerjeva ulica - NC Rudnik

  Zemljišče se nahaja v nakupovalni coni Rudnik, med Kumerjevo ulico in Jurčkovo ulico v Ljubljani. Nahaja se v enoti urejanja RN-316, z namensko rabo BD - Površine drugih območij.

 • Zemljišče ob križišču Agrokombinatske ceste in Delavske ulice

  PRODAMO

  izklicna cena: 131.250,00 €

  Agrokombinatska cesta

  Zemljišče parc. št. 96/11 k.o. Kašelj se nahaja ob križišču Agrokombinatske ceste in Delavske ulice. Nahaja se v enoti urejanja PO-612, z namensko rabo SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.
   

 • ob kolesarski poti

  PRODAMO

  izklicna cena: 171.750,00 €

  Kolesarska pot 2

  Zemljišči s parc. št. 296/9 (ID znak: parcela 1752 296/9)  in 296/14 (ID znak: parcela 1752 296/14)  v skupni izmeri 687m², obe k. o. 1752 Stanežiče.

  Zemljišči se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-624, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • Kolesarska pot 1

  PRODAMO

  izklicna cena: 157.750,00 €

  Kolesarska pot 1

  Zemljišči s parc. št. 291/7 (ID znak: parcela 1752 291/7)  in 292/7 (ID znak: parcela 1752 292/7)  v skupni izmeri 631m², obe k. o. 1752 Stanežiče.

  Zemljišči se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-624, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.