Prodaja in oddaja nepremičnin

 • Fotografija0311

  PRODAMO

  izklicna cena 430.000,00 €

  Brnčičeva ulica 11, Ljubljana

  Predmet javne dražbe so poslovni prostori v industrijski coni (pritličje in nadstropje stavbe) v skupni izmeri 502 m2, ki v naravi predstavljajo tri samostojne enote.

  Rok za prijavo: 28. 2. 2020

 • Slape - ob ulici Polje cesta XXII

  PRODAMO

  izklicna cena: 185.200,00 €

  Slape - ob ulici Polje cesta XXII

  Zemljišče s parc. št. 876/7 (ID znak: parcela 1772 876/7) v izmeri 926 m², k. o. 1772 - Slape. Zemljišče se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

   

 • 876 9 slape

  PRODAMO

  izklicna cena: 185.400,00 €

  Slape - ob ulici Polje cesta XXII

  Zemljišče s parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k. o. 1772 - Slape. Zemljišče se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

 • Zemljišče nasproti OŠ Zalog

  PRODAMO

  izklicna cena: 169.200,00 €

  Zalog, nasproti OŠ

   Zemljišče parc. št. 330/1 in 324/4 K.O. Kašelj se nahaja v Zalogu, nasproti OŠ Zalog. Nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • Zemljišče v nakupovalni coni Rudnik, med Kumerjevo in Jurčkovo ulico

  PRODAMO

  Izklicna cena 27.326.400,00 €

  Kumerjeva ulica - NC Rudnik

  Zemljišče se nahaja v nakupovalni coni Rudnik, med Kumerjevo ulico in Jurčkovo ulico v Ljubljani. Nahaja se v enoti urejanja RN-316, z namensko rabo BD - Površine drugih območij.