Prodaja in oddaja nepremičnin

 • Kolesarska pot 1

  PRODAMO

  izklicna cena: 157.750,00 €

  Kolesarska pot 1

  Zemljišči s parc. št. 291/7 (ID znak: parcela 1752 291/7)  in 292/7 (ID znak: parcela 1752 292/7)  v skupni izmeri 631m², obe k. o. 1752 Stanežiče.

  Zemljišči se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-624, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • ortofoto sostro

  PRODAMO

  Izklicna cena 154.750,00 €

  Sostro

  Zemljišče s parc. št. 534/18 (ID znak: parcela 1775 534/18) v izmeri 619 m2, k. o. 1775 Sostro, se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2008, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.  Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

   

   

 • 1772 755 7 zadobrovska

  PRODAMO

  Izklicna cena 200.250,00 €

  Zadobrovška

  Zemljišči s parc. št. 755/1 (ID znak: parcela 1772 755/1),  k. o. 1772 Slape in  parc. št. 755/7 (ID znak: parcela 1772 755/7) k. o. 1722 Slape, v skupni izmeri 801 m2  se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) PO-822, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje ureja občinski podrobni prostorski načrt OPPN 420 Polje - pokopališče.  Dostop do zemljišč od Zadobrovške ceste še ni urejen in ni predmet prodaje. Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • 2636 804 3idr samova

  PRODAMO

  Izklicna cena 487.750,00 €

  Zemljišča ob Samovi ulici

  Prodamo zemljišča v skupni izmeri 1951 m2:

  - parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

  - parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

  - parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

  - parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2,  k. o. 2636 Bežigrad.

   

  Zemljišča se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.  Zemljišča se bodo prodajala na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 • Dobrunje - Žabja vas

  PRODAMO

  Izklicna cena 114.250,00 €

  Dobrunje - Žabja vas

  Zemljišče s parc. št. 1676/6, k.o. Dobrunje, v  izmeri 457 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-SO-2595 z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

  Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.