Inštituti v Ljubljani

Institut "Jožef Stefan"

Jamova cesta 39
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 477 32 00
F: +386 (0)1 251 93 85
E: info@ijs.si

Inštituti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana

T: +386 1 543 7700
F: +386 1 543 7701
E: dekanat@mf.uni-lj.si

Inštituti Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Gerbičeva 60
1000 Ljubljana

T: +386 1 4779 -100
F: +386 1 283 - 22 - 43
E: dekanat@vf.uni-lj.si

Gozdarski inštitut Slovenije

Večna pot 2
1000 Ljubljana

T: +386 1 200 7802
F: +386 1 257 3589
E: info@gozdis.si

Kemijski inštitut

Hajdrihova 19
1001 Ljubljana

T: +386 (0)1 476 02 00
F: +386 (0)1 476 03 00
E: info@ki.si

ZRC SAZU

Inštituti v okviru Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Novi trg 2
1000 Ljubljana

T: +386 1 470 61 00
F: +386 1 425 52 53
E: zrc@zrc-sazu.si  
 

Pedagoški inštitut

Gerbičeva 62
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 420 12 40
     +386 (0)1 420 12 42
F: +386 (0)1 420 12 66
E: pedagoski.institut@pei.si

Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo

Linhartova 51
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 475 81 00
F: +386 (0)1 437 20 70

Inštitut za narodnostna vprašanja

Erjavčeva 26
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 200 18 72
F: +386 (0)1 251 09 64
E: INV@inv.si

Kmetijski inštitut

Hacquetova ulica 17
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 280 52 62
E: info@kuis.si

Tehnološki inštitut za lesarstvo Ljubljana

Dolenjska cesta 42
1000 Ljubljana

M: +386 (0)31 390 393
     +386 (0)41 609 860
E: info@til-ljubljana.net

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Lepi pot 11
p.p. 431
1001 Ljubljana

T: +386 (0)1 470 18 00 (h.c.)
F: +386 (0)1 470 19 39
E: imt@imt.si

Geodetski inštitut Slovenije

Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 200 29 00
F: +386 (0)1 425 06 77
E: info@gis.si

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 530 38 00
    +386 (0)1 530 38 10
F: +386 (0)1 5303 874
E:  ier@ier.si

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 5879 110
F: +386 (0)1 5879 400
E: info@onko-i.si

Slovenski institut za kakovost in meroslovje

Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 477 81 00
F: +386 (0)1 477 84 44
E: info@siq.si

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 420 32 42
F: +386 (0)1 420 32 45
E: inst.crim@pf.uni-lj.si

Inštituti Teološke fakultete v Ljubljani

Poljanska cesta 4
1000 Ljubljana

T: +386 1 434 58 10
F: + 386 1 434 58 54

Mirovni inštitut

Inštitut za sodobne družbene in politične študije
Metelkova 6
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 234 77 20
F: +386 (0)1 234 77 22
E: info@mirovni-institut.si