Štipendiranje MOL

Štipendiranje MOL

Pobuda o štipendiranju nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov takratne načelnice Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Francke Trobec in strokovne sodelavke Nade Breznik ob podpori županje Viktorije Potočnik je vzklila leta 1998 in se razvila v projekt, ki je presegel zgolj materialno pomoč štipendistom.

Leta 1999 je bil namreč sprejet Pravilnik o štipendiranju in izveden prvi javni razpis, na katerem je bilo podeljenih 35 štipendij MOL. V letu 2009 smo sredstva povečali skladno s sprejeto Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja, tako je bilo leta 2010 podeljenih 34 štipendij več kot leta 2006. Do leta 2015 pa je bilo podeljenih že 1174 štipendij MOL.

Leta 1998 je bilo podeljenih 76 štipendij za nadarjene v skupnem znesku 41.790 EUR. Sredstva, zagotovljena s proračunom MOL za štipendiranje nadarjenih v MOL, so med letoma 1998 in 2013 naraščala, izjema sta bili leti 2014, ko sta bili nakazili štipendij za nove štipendiste v tujini preneseni v leto naslednje leto. Zaradi rokov in postopkov izbire prek javnega razpisa so novi štipendisti tudi v naslednjih letih štipendijo prejemali v začetku koledarskega leta. Leta 2015, ko je štipendijo MOL prejemalo 230 štipendistov, je bilo za štipendiranje nadarjenih namenjenih 625.500 evrov. V osemnajstletnem obdobju je mesto Ljubljana za štipendiranje nadarjenih namenilo 6.515.797 EUR.

Sinergija mladosti, poguma, odličnosti, idej, ustvarjalnosti in inovativnosti, podprta z mentorsko in strokovno pomočjo mesta Ljubljana, je v teh letih nanizala vrsto dogodkov in množico strokovnjakov, umetnikov, znanstvenikov, raziskovalcev, mislecev in bodočih vodilnih kadrov. Štipendisti MOL so vpisani v praktično vse izobraževalne programe in smeri.

Za pridobitev in ohranitev štipendije morajo imeti štipendisti MOL visoka povprečja ocen oziroma dosegati druge izjemne rezultate.

Po končanem študiju so njihovi dosežki podlaga za uspešen karierni razvoj. Danes so med njimi: umetniški vodja operne hiše v Mariboru; soustanovitelj in direktor podjetja, ki se lahko pohvali s številnimi domačimi in tujimi priznanji za inovativne dosežke na področju informacijskih tehnologij; profesorji na univerzi v Ljubljani in Novi Gorici; vrhunski kuhar, ki s slovensko mladinsko kuharsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu dosegel 2. mesto; vrhunska umetnika, ki Slovenijo predstavljata na Beneškem bienalu; vrhunski glasbeniki in člani simfoničnih orkestrov RTV Slovenije, Opere in baleta, Slovenske filharmonije, Lutkovnega gledališča Ljubljana, Slovenskega gledališča v Trstu in drugih umetniških hiš in ansamblov v Sloveniji in v tujini. Njihova avtorska dela prejemajo nagrade za mlade umetnike področju literature, vizualnih umetnosti in glasbe. Mladi doktorji znanosti se še naprej izpopolnjujejo v podoktorskih programih: doktor biofizike z univerze Princeton, doktorica geoinformatike z univerze v Stockholmu, doktorica lingvistike z univerze v Kaliforniji in doktorji znanosti z ljubljanske univerze. Med zelo uspešnimi študenti je nemalo takšnih, ki svoje odlične študijske uspehe združujejo z vrhunskimi rezultati na področju umetnosti, športa ali raziskovanja.

Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente je vsako leto objavljen na spletnem mestu MOL pod poglavjem »Razpisi, razgrnitve in javne objave«.

Mestna občina Ljubljana je izdala almanah "15 let štipendiranja nadarjenih v Ljubljani" . Celovit pregled področja sta pripravili Nada Breznik in Monika Pavšer v sodelovanju s štipendisti Blažem Boldinom in Evo Remec, ki sta ga oblikovala, ter Katjo Klopčič Lavrenčič, ki ga je lektorirala.

Javni razpis za nadarjene dijake in študente za leto 2015 je objavljen

tukaj

.

Kontakt

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL
Odsek za izobraževanje
Resljeva 18, 1000 Ljubljana