Podjetništvo v Ljubljani

Dobri pogoji za razvoj gospodarstva in spodbujanje podjetništva

Ljubljana - skupaj z regijo - je mesto z največ znanja in kreativnega potenciala v Sloveniji, saj so tu zgoščene ključne državne, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne in kulturne institucije. Zaradi velikega števila podjetij in delovnih mest je tu ustvarjena več kot tretjina slovenskega bruto družbenega proizvoda, kar pomeni, da je to območje tudi gospodarsko najbolj razvito v državi.

V Ljubljani želimo zagotavljati ugodne pogoje za razvoj gospodarstva in spodbujanje podjetništva, s čimer tu zadržujemo in privabljamo visoko kvalificirano delovno silo ter investitorje. Prek mednarodnega povezovanja in krepitve vloge evropske prestolnice pa izboljšemo tudi konkurenčnost v mednarodnem okolju.

V skladu z nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016 krepimo razvoj zelenega gospodarstva in zelenih delovnih mest – tudi s pomočjo sodobnih zelenih tehnologij.

Univerzitetno in inovativno mesto

Ljubljana je univerzitetno mesto in mesto navdiha, ki povezuje mlade intelektualce in jim nudi možnosti za nadaljnji razvoj. To mestu prav tako daje mladosten pridih.

Univerza v Ljubljani slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu. Vodilo Univerze je soustvarjanje in povezovanje znanosti, izobraževanja, gospodarstva in širšega družbenega okolja je v konkurenčnih razmerah vse bolj globaliziranega sveta postalo nujnost vsakdana, ki ji to uspeva tudi prek Slovenskega inovacijskega stičišča, Kariernih centrov in Inovacijsko-razvojnega inštituta. 

Zagonu podjetništva daje veliko podporo tudi Ljubljanski univerzitetni inkubator, ki postaja mednarodno uveljavljen in želi postati najboljša izbira novonastalim podjetjem za odskok v svet.

Ljubljana postaja tudi spodbudno okolje za preizkušanje vseh vrst inovacij. V Ljubljani sta leta 2015 zaživeli kar dve inovacijski središči, in sicer ABC pospeševalnik ter ABC Hub. Soustanoviteljica obeh središč, družba BTC, je z njima pripomogla k uveljavitvi edinstvenega inovacijskega ekosistema v Sloveniji ter omogočila dostop do investitorjev in mednarodnega poslovnega okolja. Mlada in inovativna podjetja so hkrati dobila priložnost za testiranje poslovnih idej v realnem svetu.

Z inovacijami in kreativnimi rešitvami postaja Ljubljana privlačno mesto za preizkušanje inovativnih tehnoloških rešitev tudi med večjimi domačimi in tujimi podjetji. Tem lahko ponudi visoko izobražen in ustvarjalen kader.

 

Univerzitetno in raziskovalno naravo mesta bosta v prihodnje zaznamovala še Center za promocijo znanosti v sklopu nove Politehnike in razširjeno Biološko središče z novim Prirodoslovnim muzejem. Poleg Tehnološkega parka Ljubljana bo zgrajeno Vodikovo mesto v obliki grozda proizvodnih in raziskovalnih dejavnosti visoke tehnologije. Omenjena infrastruktura bo Ljubljani dala možnost, da postane mesto eksperimentov, privlačno za talente, kreativne ljudi s smelimi idejami.