Podjetništvo v Ljubljani

Dobri pogoji za razvoj gospodarstva in spodbujanje podjetništva

Ljubljana - skupaj z regijo - je mesto z največ znanja in kreativnega potenciala v Sloveniji, saj so tu zgoščene ključne državne, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne in kulturne institucije. Zaradi velikega števila podjetij in delovnih mest je tu ustvarjena več kot tretjina slovenskega bruto družbenega proizvoda, kar pomeni, da je to območje tudi gospodarsko najbolj razvito v državi.

V Ljubljani želimo zagotavljati ugodne pogoje za razvoj gospodarstva in spodbujanje podjetništva, s čimer tu zadržujemo in privabljamo visoko kvalificirano delovno silo ter investitorje. Prek mednarodnega povezovanja in krepitve vloge evropske prestolnice pa izboljšemo tudi konkurenčnost v mednarodnem okolju.

V skladu z nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016 krepimo razvoj zelenega gospodarstva in zelenih delovnih mest – tudi s pomočjo sodobnih zelenih tehnologij.

Tehnološki park Ljubljana

Tehnološki park Ljubljana (TP LJ) predstavlja podporno poslovno okolje za razvoj vrhunskega tehnološkega podjetništva. Z bogatimi izkušnjami na področju motiviranja podjetniških skupin, preverjanja potenciala, rasti in internacionalizacije novih podjetij predstavlja pomemben člen v podjetniškem ekosistemu.

Z namenom razvoja Ljubljane in širše regije v inovativno prestolnico, si v TP LJ skupaj z ustanovitelji družbe, kjer je večinski lastnik Mestna občina Ljubljana, prizadevajo biti katalizator sodelovanja med zasebnim sektorjem (podjetniki, start-upi, scale-upi, MSP-ji, multinacionalke), raziskovalno-izobraževalnim sektorjem (univerze, fakultete, inštituti) in vladnim sektorjem (lokalna, regionalna, državna in EU raven).

Primeri programov, pri čemer gre le za del aktivnosti TPLJ, skozi katere uresničujejo zgornje usmeritve, so:

capture 9

Podjetjem nudijo individualna svetovanja pri poslovni strategiji, redno spremljanje napredka, usmerjanje in povezovanje, mentorstvo podjetniško izkušenih svetovalcev, podporo in promocijo, tako znotraj skupnosti, kot v medijih, koriščenje globalnih povezav 150+ partnerjev, udeležbo 100+ brezplačnih delavnic in seminarjev letno, veliko možnosti neformalnega povezovanja ter sodobne prostore v coworkingu ali pisarni.

Skupnost TP LJ šteje že več kot 310 inovativnih zagonskih ter malih in srednje velikih podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 1500 delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in ustvarjajo promet skoraj pol milijarde EUR.

Dolgoročni plan TP LJ je razvoj visokotehnološkega središča (kampusa) na področju Stanežič, kjer bi po vzoru najboljših praks iz tujine želeli ustvariti mednarodni center, kjer bi se prepletali študentje, podjetniki, profesorji, znanstveniki, investitorji in predstavniki ustvarjalcev politik na izbranem tehnološkem področju ter bi si skupaj prizadevali za prenos inovacij v gospodarstvo.

TP LJ podpira in v skupnost vključuje inovativna tehnološka podjetja z lastnim razvojem, agilno miselnostjo in globalnimi ambicijami. Fokus TP LJ pri tem predstavljajo hitro rastoča (scale-up) podjetja, ki po vertikalah razvijajo vrhunske informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), digitalizirajo zdravstvo, raziskujejo zelene tehnologije ali tehnologije industrije 4.0. Vse navedeno se prepleta z namenom krepitve načel pametnega mesta in družbe 5.0. za lepše, preprostejše in bolj zdravo življenje ljudi.

zaljubimose
V Tehnološkem parku Ljubljana so organizirali mreženjski dogodek, na katerem so poskrbeli za povezavo med mednarodnimi podjetji in raziskovalci. 

Univerzitetno in inovativno mesto

Ljubljana je univerzitetno mesto in mesto navdiha, ki povezuje mlade intelektualce in jim nudi možnosti za nadaljnji razvoj. To mestu prav tako daje mladosten pridih.

Univerza v Ljubljani slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu. Vodilo Univerze je soustvarjanje in povezovanje znanosti, izobraževanja, gospodarstva in širšega družbenega okolja je v konkurenčnih razmerah vse bolj globaliziranega sveta postalo nujnost vsakdana, ki ji to uspeva tudi prek Slovenskega inovacijskega stičišča, Kariernih centrov in Inovacijsko-razvojnega inštituta. 

Zagonu podjetništva daje veliko podporo tudi Ljubljanski univerzitetni inkubator, ki postaja mednarodno uveljavljen in želi postati najboljša izbira novonastalim podjetjem za odskok v svet.

Ljubljana postaja tudi spodbudno okolje za preizkušanje vseh vrst inovacij. V Ljubljani sta leta 2015 zaživeli kar dve inovacijski središči, in sicer ABC pospeševalnik ter ABC Hub. Soustanoviteljica obeh središč, družba BTC, je z njima pripomogla k uveljavitvi edinstvenega inovacijskega ekosistema v Sloveniji ter omogočila dostop do investitorjev in mednarodnega poslovnega okolja. Mlada in inovativna podjetja so hkrati dobila priložnost za testiranje poslovnih idej v realnem svetu.

Z inovacijami in kreativnimi rešitvami postaja Ljubljana privlačno mesto za preizkušanje inovativnih tehnoloških rešitev tudi med večjimi domačimi in tujimi podjetji. Tem lahko ponudi visoko izobražen in ustvarjalen kader.