Obuti maček

Družinski mijauzikl, 65 min, Slovensko mladinsko gledališče

Obuti maček je zgodba o mlinarjevem sinu Maticu, ki po očetovi smrti kot dediščino dobi le »hišnega mačka Fritza«.  A ta se kmalu izkaže kot neprecenljiv sopotnik, saj s svojo iznajdljivostjo Maticu pomaga, da osvoji srce simpatične kraljične Marjetice, premaga zlobnega grofa Brdavška, ki mu je obljubljena zamož, in na koncu zasede prestol.

Andrej Rozman Roza se je oprl na znano pravljico, vendar jo je razširil, zrimal in posodobil v »družinski mijauzikl«, ki ima v svoji večplastnosti ponuditi vsakomur nekaj: pravljičnost otrokom, duhovite besedne domislice in družbenokritične osti odraslim, veselje do življenja in raznoliko glasbo pa vsem skupaj.