Renesansa severnih dežel

Predavanje dr. Sarivala Sosiča

Ljudje renesanse so poskušali povezati klasično razmišljanje s krščanstvom in tako se je razvil nov tip človeka – vedoželjen, ustvarjalen, skrajno nemiren, divji in zelo intelektualen. Razvijati se je začel individualizem – nova samozavest in samozavedanje. Kot nasprotje nespremenljivim avtoritetam kot so vera in zakoni, se začne pojavljati osebna prepričanost, mnenje in razmišljanje, torej predvsem ustvarjalnost.

Na umetnika se je začelo gledati kot suverenega genija – potrjevalo se je Platonovo razumevanje genija, ki ga je razumel kot duh, ki se prikrade v pesnika in ga vodi, da ustvarja v »božanskem zanosu«.

Takšen duh je imel velik vpliv na umetnike visoke renesanse. Razumevanje umetnika kot božanskega porekla je poudarjalo predvsem subjektivna merila resnice in lepote.