Šakali v Evropi: od kod so prišli in kaj nam prinašajo?

Predavanje dr. Mihe Krofela (Pravice živali)

Zlati šakal je slabo poznana vrsta zveri, ki se je v zadnjih desetletjih dramatično širi po mnogih državah Evrope. Na predavanju bomo bolje spoznali šakala in njegov način življenja, pa tudi o razlogih za njihovo širjenje.

Od kje izvirajo ter kakšne so morebitne negativne in pozitivne posledice, ki jih prinašajo?

Spregovorili bomo tudi o polemiki glede avtohtonega statusa te vrste ter njenega upravljanja.

Dr. Miha Krofel je raziskovalec in predavatelj na Oddelku za gozdarstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ter gostujoči raziskovalec na nemškem inštitutu IZW v Berlinu. Je aktivni član IUCN Species Survival Commission in nekaterih drugih mednarodnih strokovnih združenj.

Raziskovalno se ukvarja predvsem z ekologijo in upravljanjem z velikimi zvermi v Evropi, Afriki, Aziji in Severni Ameriki. Največ terenskega dela posveča evrazijskemu risu, volku, rjavemu medvedu, snežnem leopardu, šakalu, afriškemu leopardu, gepardu, itd.

Je soavtor več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov ter osmih knjig na temo divjih živali.