Živeti v socialistični Ljubljani

Predstavitev knjige dr. Davida Petelina

Knjiga prikazuje preteklost mesta iz obdobja socializma, od povojnega pomanjkanja do začetkov potrošništva, gradnje blokovskih sosesk, motorizacije in modernizacije, petih ljubljanskih občin ter vse do prvih televizorjev, "fičkotov", črno belih fotografij in Jugoslavije.

David Petelin je doktoriral iz zgodovine. Njegovo področje zanimanja zajema zgodovino Ljubljane, arhitekture in urbanizma, socializma in postsocializma ter sodobna vprašanja javne uprave.

Dr. David Petelin je predstavnik generacije mlajših slovenskih zgodovinarjev. Njegovo osrednje polje raziskovanja in pisanja je kulturna in družbena zgodovina, arhitektura in urbanizem, vsakdanje življenje itd. Ljubljane. Leta 2016 je doktoriral z nalogo Vsakdanje življenje v Ljubljani v letih 1945 – 1965. Zaposlen je v Muzeju športa.