Mednarodna konferenca Vizija Ljubljana 2045

Mednarodna konferenca Mestne občine Ljubljana v okviru priprave Vizije Ljubljana 2045

V četrtek, 11. aprila 2024, v Kinu Šiška pripravljamo mednarodno konferenco, ki jo organiziramo v sklopu priprave Vizije Ljubljana 2045. Gre za dolgoročen dokument, ki bo postavil razvojne smeri Ljubljane v naslednjih dvajsetih letih in nadomestil aktualno Vizijo Ljubljana 2025.

Osrednje tematike konference, ki jih bodo s predstavitvijo praks iz njihovih mest nagovorili tuji gostje, bodo:

  • Odpornost na podnebne spremembe: celostno upravljanje z vodami, ohranjanje in razvoj odpornega, dostopnega in povezanega zelenega sistema in varovanje kakovostnih bivalnih pogojev vseh živih bitij, odpornost na poplave, požare, potrese idr.
  • Podoba mesta in mestne krajine: arhitekturna in urbanistična odličnost ter skladnost s kontekstom prostora, posebej pa tudi, kako razvijati in ohranjati pestro, povezano in odporno mestno krajino ob spoštovanju obstoječih kakovosti in inovativnih sodobnih zelenih rešitvah.
  • Mesto dobre dostopnosti: polurna dostopnost s trajnostnimi oblikami mobilnosti in 15-minutna peš dostopnost do vsakodnevnih funkcij, diferencirana prometna omrežja za javni potniški promet, kolesarje, pešce in motorni promet, prometna vozlišča in parkirno politiko.

Konferenca je brezplačna. Za udeležbo se je treba predhodno prijaviti. 

Predavanja in okrogla miza bodo v angleškem jeziku brez prevoda.