Urbanizem

Mesto oblikujemo skupaj

Ljubljana se razteza na 275 km² in ima skoraj 300.000 prebivalcev, katerih število narašča. Je največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center. Ljubljana je kot evropska prestolnica in regionalni center 26 občin tudi politično, poslovno, kulturno in znanstveno središče države.

Prostorski razvoj v MOL in deloma v Ljubljanski urbani regiji (LUR) povezuje več strokovnih področij, od urbanističnega in prometnega načrtovanja do krajinskega oblikovanja, pri čemer je urejanje javnega prostora ena najpomembnejših nalog mestne uprave.

Urbanizem se ukvarja z načrtovanjem in urejanjem naselij, zlasti njihove fizične oblike, organizacije dejavnosti in rabe zemljišč na način, ki zagotavlja družben in gospodarski razvoj ter varuje okolje. To je dejavnost, ki povezuje več strokovnih področij, kot so urbanistično in prometno načrtovanje ter krajinsko in urbanistično oblikovanje. 

Urbanistično načrtovanje se ukvarja s pripravo vizije dolgoročnega razvoja mest, strategije za njihovo uresničevanje, urbanističnimi in podrobnimi načrti ter s postopki za njihovo sprejemanje. Vizije dajejo izhodišča različnim razvojnim programom, ki temeljijo na skupnih pričakovanjih in vrednotah, povezanih z razvojnimi potenciali mesta. 

Urbanistični načrti so dokumenti s pravili o ravnanju s prostorom in hkrati podlaga za različna pravna in upravna opravila, povezana z razvojem, gospodarjenjem z nepremičninami in določanjem namembnosti zemljišč. Z njimi usmerjamo zidavo stavb, oblikovanje trgov, parkov, izgradnjo ulic, cest in komunalne infrastrukture.

V zadnjem času je spremljanje teženj v prostoru, kot tudi napovedovanje in načrtovanje razvoja mest vedno bolj podprto s sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Ta nam zagotavlja boljše komuniciranje med urbanistično službo in javnostjo, tako pri pripravi kot pri sprejemanju prostorskih načrtov. 

Spodbujamo in sodelujemo

Konferenca Ljubljana Forum

Ljubljana Forum je vsakoletna konferenca, ki združuje znanja in izkušnje upravljanja mest in opredeljuje ključna področja, vizije in strategije prihodnjega razvoja mest v regiji jugovzhodne Evrope. Namen konference je povezati in spodbuditi konkretno sodelovanje med različnimi deležniki (političnimi odločevalci, mestno administracijo in gospodarstvom, civilno družbo in akademsko sfero), ki soustvarjajo razvoj mest in regij. Dogodek, ki vsako leto pritegne več kot 200 obiskovalcev in 50 govorcev, organiziramo od leta 2011 na Ljubljanskem gradu v sodelovanju z inštitutom GoForeSight. Najzaslužnejšemu projektu, ki prinaša inovativen napredek z vidika razvoja mest, podelimo tudi nagrado ljubljanskega foruma.

Nepremičninski sejem MIPIM v Cannesu

Od leta 2008 se vsako leto predstavimo na največjem mednarodnem investicijskonepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu in s seboj povabimo projektne partnerje ter zasebne investitorje. Na sejmu predstavljamo projekte, ki so strateškega pomena za razvoj in prenovo Ljubljane.

Osrednje teme predstavitev na sejmih MIPIM po letih

 • 2008: Ljubljana – City vision 2025
 • 2009: Partnership Šmartinska re-development project: City in Motion
 • 2010: Ljubljana: Sustainable traffic investment
 • 2011: City of Ljubljana: On the crossroads of Europe
 • 2012: Sports: Development through sports – Investing in human
 • resources
 • 2013: Slovenian way – Ljubljana main street re-development
 • 2014: Housing and Jobs
 • 2015: Ljubljana – European green capital 2016: Reusing the city
 • 2016: Ljubljana – European green capital 2016
 • 2017: Invest Slovenia: Ljubljana your first choice
 • 2018: Procurement through Competition – 10 Years of MIPIM
 • 2019: Ljubljana, setting pace for regions

15g Slovenija na MIPIM 2015 foto Jernej Vidmar