Celostna grafična podoba MOL

Grb, zastava in ime MOL

Uporabo grba, zastave in imena MOL ureja »Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana«, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 15. seji 23. aprila 2012 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/12 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 128/2022).

Simbola Mestne občine Ljubljana

1. Grb Mestne občine Ljubljana

Grb Mestne občine Ljubljana je istovetnostni simbol, ki predstavlja Mestno občino Ljubljana in označuje pripadnost Mestni občini Ljubljana. Grb Mestne občine Ljubljana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trohrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s privzdignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; dve vidni steni srebrnega stolpa nad obzidjem nosita zgoraj po eno črno pravokotno okno, nadkrito z zidnim vencem s petimi cinami; na njih čepi zeleni lintver v napadalni drži s privzdignjenimi netopirastimi perutmi in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine. Zlati trak na zunanjem robu ščita služi grbu le v okras.

Barvno pravilo za oblikovanje grba
Grb se uporablja v barvni, črno-beli, enobarvni, črtni in reliefni upodobitvi in se lahko upodobi v različnih grafičnih tehnikah ter uporablja tudi v odlitku.

Rdeča barva:
CMYK: 0 / 100 / 100 / 0
Pantone: 185 
RGB: 237 / 28 / 36
RAL: 6037 Reingrun

Zelena barva:
CMYK: 75 / 10 / 95 / 0
Pantone: 361
RGB: 69 / 167 / 78
RAL: 6037 Reingrun

Rumena barva:
CMYK: 0 / 0 / 100 / 0
Pantone: Yellow 
RGB: 255 / 242 / 0
RAL: 1080 Zinkgelb

Črna barva:
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
Pantone: Black 
RGB: 35 / 31/ 32
RAL: 9005 Tiefschwartz

2. Zastava Mestne občine Ljubljana

Zastava Mestne občine Ljubljana je istovetnostni simbol, ki predstavlja MOL in označuje pripadnost MOL. Zastava Mestne občine Ljubljana je pravokotne oblike, razmerje širine proti dolžini je 1:2,5. Zastavna ruta je razdeljena na dve, po dimenzijah enaki barvni polji: prvo (od zgoraj navzdol) je v beli in drugo v zeleni barvi; Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavne rute; njegov ščit spaja obe barvni polji, vsakega do njegove horizontalne polovice.

Barvno pravilo za oblikovanje zastave
Zastavo se uporablja samo v barvni obliki.

Rdeča barva:
CMYK: 0 / 100 / 100 / 0
Pantone: 185
RGB: 237 / 28 / 36
RAL: 3028 Reinrot

Zelena barva:
CMYK: 75 / 10 / 95 / 0
Pantone: 361
RGB: 69 / 167/ 78
RAL: 6037 Reingrun

Rumena barva:
CMYK: 0 / 0 / 100 / 0
Pantone: Yellow 
RGB: 255 / 242 / 0
RAL: 1080 Zinkgelb

Črna barva:
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
Pantone: Black 
RGB: 35 / 31 / 32
RAL: 9005 Tiefschwartz