Ljubljana v številkah

Vsi navedeni podatki so prikazani za Mestno občino Ljubljana.

Prebivalci

 • število prebivalcev: 289.518, vir: SURS, 1.1.2018
 • gostota prebivalstva na km2: 1.052,8, vir: SURS, 1.1.2018

Površina in podnebje

 • površina MOL: 274,99 km2, vir: GURS
 • dolžina občinske meje: 137,3 km, vir: GURS
 • povprečna letna temperatura 2017: 11,9° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - januar 2017: -3,2° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - julij 2017: 23,2° C, vir: ARSO
 • povprečna letna temperatura (klimatološko povprečje 1981-2010): 10,9° C, vir: ARSO
 • letna višina padavin 2017: 1531 mm, vir: ARSO
 • povprečna letna višina padavin (klimatološko povprečje 1981-2010): 1363 mm, vir: ARSO
 • nadmorska višina: 298 m, vir: GURS

Gospodarstvo

 • število podjetij: 41.828, vir: SURS, 2016
 • število oseb, ki delajo: 260.009, vir: SURS, 2016
 • prihodek (1000 EUR): 37.349.469, vir: SURS, 2016
 • število oseb, ki delajo na podjetje v občini: 6,2, vir: SURS, 2016
 • število brezposelnih december 2017: 12.939, vir: ZRSZ
 • povprečna neto plača v Ljubljani v letu 2017: 1.197,56 EUR, vir: SURS, 2017

Promet

 • število avtobusov mestnega potniškega prometa: 214, vir: LPP, 2017
 • dolžina prog mestnega potniškega prometa: 389 km, vir: LPP, 2017
 • prepeljani potniki z mestnim potniškim prometom: 37.460.996, vir: LPP, 2017
 • število registriranih motornih vozil: 198.682, vir: MZI, 31.12.2016
 • število registriranih osebnih vozil: 165.549, vir: MZI, 31.12.2016
 • število izdanih taksi dovoljenj: 873, vir: MOL, 2017
 • prepeljani potniki z letali: 1.682.133, vir: SURS, 2017
 • prepeljani tovor z letali: 12.025.000 kg, vir: SURS, 2017

Turizem

 • število hotelov: 32, vir: SURS, 2016
 • število gostov: 812.894 vir: SURS, 2017*
 • število nočitev: 1.486.198 vir: SURS, 2017*

* Podatki o številu gostov in število nočitev vključujejo objekte z več kot 10 stalnimi ležišči.

Zdravstvo

 • osnovno zdravstveno dejavnost opravlja Zdravstveni dom Ljubljana (8 enot) in preko 120 koncesionarjev, vir: MOL, 2018
 • lekarniško dejavnost opravlja Lekarna Ljubljana (28 lekarn v MOL) in 14 koncesionarjev, vir: MOL, 2018

Socialno varstvo

 • število izvajalcev pomoči na domu v mreži javne službe v MOL: 2, vir: MOL, 2018
 • število uporabnikov storitve pomoč na domu: 1.586, vir: MOL, 2017
 • število upravičencev do denarnih pomoči: 6.475, vir: MOL, 2017
 • povprečno število družinskih pomočnikov: 89, vir: MOL, 2017
 • povprečno mesečno število (do)plačil v institucionalnem varstvu: 905, vir: MOL, 2017

Šolstvo in znanost

 • število vrtcev: 48, vir: MOL, 2018
 • število osnovnih šol: 52, vir: MOL, 2018
 • število srednjih šol: 32, vir: MIZŠ, 2017
 • število fakultet: 23, vir: UL, 2017
 • število akademij: 3, vir: UL, 2017
 • število glasbenih šol: 8, vir: MOL, 2018
 • število zasebnih visokošolskih zavodov: 10, MZVT  2017
 • število lokacij dijaških in študentskih domov: 36, vir: ŠDL, MIZŠ, 2017
 • število študentov: 41.247, vir MIZŠ, 2018 (podatki o vpisu)
 • število raziskovalnih organizacij: 383, vir: ARRS SICRIS, 2017

Šport

 • 61. Pohod Pot ob žici: 35.797 udeležencev, vir: MOL, 2017
 • 22. Ljubljanski maraton: 23.399 udeležencev, vir: MOL, 2017
 • Kolesarski maraton Franja: 7.016 udeležencev, vir: MOL, 2017

Kultura

 • število muzejev in galerij: 13, vir: MK, 2017
 • število javnih zavodov na področju gledališč: 5, vir: MOL, 2018
 • število javnih zavodov s področja glasbe: 4, vir: MOL, 2018
 • število stalnih kinematografov: 5 (skupno 17 platen), vir: MOL, 2018
 • Mestna knjižnica Ljubljana ima v MOL 20 enot (pet območnih enot s 15 krajevnimi knjižnicami) in 13 postajališč Potujoče knjižnice, vir: MKL, 2018
 • število enot knjižničnega fonda Mestne knjižnice Ljubljana: 1.703.280 enot, od tega 1.462.236 knjig, vir: MKL, 2018
 • število specialnih knjižnic v Ljubljani: 60, vir: NUK, 2016
 • zbirka knjižnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici: 2.837.066, vir: NUK, 2018

Prireditve

 • število prireditev - Gospodarsko razstavišče: 250, vir: GR, 2017
 • število prireditev ŠP Tivoli: 213, vir: ŠL, 2017
 • število prireditev Center Stožice: 252, vir: ŠL, 2017
 • število prireditev Festival Ljubljana: 270, vir: FL, 2017
 • število kulturnih prireditev Cankarjev dom: 1.131, vir: CD, 2017
 • število kongresnih prireditev Cankarjev dom: 1.394, vir: CD, 2017 
 • število vseh prireditev Cankarjev dom: 2.525, vir: CD, 2017