Ljubljana v številkah

Vsi navedeni podatki so prikazani za Mestno občino Ljubljana.

Prebivalci

 • število prebivalcev: 293.822, vir: SURS, 1. 7. 2021
 • gostota prebivalstva na km2: 1.068, vir: SURS, 1. 7. 2021

Površina in podnebje

 • površina MOL: 274,99 km2, vir: GURS
 • dolžina občinske meje: 137,3 km, vir: GURS
 • povprečna letna temperatura 2018: 12,5° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - januar 2018: 4,8° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - julij 2018: 22,3° C, vir: ARSO
 • povprečna letna temperatura (klimatološko povprečje 1981-2010): 10,9° C, vir: ARSO
 • letna višina padavin 2018: 1376,6 mm, vir: ARSO
 • povprečna letna višina padavin (klimatološko povprečje 1981-2010): 1363 mm, vir: ARSO
 • nadmorska višina: 298 m, vir: GURS

Gospodarstvo

 • število podjetij: 44.341, vir: SURS, 2020
 • število oseb, ki delajo: 280.872, vir: SURS, 2020
 • prihodek (1000 EUR): 42.289.812, vir: SURS, 2020
 • število oseb, ki delajo na podjetje v občini: 6,3, vir: SURS, 2020
 • število brezposelnih december 2021: 10.451, vir: ZRSZ, 2021
 • povprečna neto plača v Ljubljani november 2021: 1.526,94 EUR, vir: SURS, 2021

Promet

 • število avtobusov mestnega potniškega prometa: 213, Vir: LPP, januar 2022
 • dolžina osnovnih linij mestnega potniškega prometa: 400,18 km, Vir: LPP, februar 2022
 • število opravljenih potovanj v mestnem potniškem prometu v letu 2021*: 19.086.895 Vir: LPP, 2022
 • število registriranih motornih vozil: 186.421, vir: SURS, 31.12.2018
 • število registriranih osebnih vozil: 150.439, vir: SURS, 31.12.2018
 • število izdanih taksi dovoljenj: 836, vir: MOL, 2018
 • prepeljani potniki z letali v letu 2020: 291.910, Vir: Fraport Slovenja, 2021
 • prepeljani tovor z letali v letu 2020: 23.154, Vir: Fraport Slovenja, 2021

Turizem

 • število hotelov: 44, Vir: Register AJPES, februar 2022
 • število gostov jan – dec 2021: 415.239, Vir: SURS, 2022*
 • število nočitev jan – dec 2021: 865.866, Vir: SURS, 2022*

(*)Podatka sta oceni, ker decembrski podatki za 2021 še niso končni. Končni popravljeni podatki SURS za december bodo objavljeni predvidoma marca 2022.

Zdravstvo

 • osnovno zdravstveno dejavnost opravlja Zdravstveni dom Ljubljana v 8 enotah na 11 glavnih lokacijah (preko 410 zdravstvenih programov) in koncesionarji (preko 146 zdravstvenih programov), vir: MOL, 2021
 • lekarniško dejavnost opravlja Lekarna Ljubljana (29 lekarn v MOL) in 14 koncesionarjev, vir: MOL, 2021

Socialno varstvo

 • število izvajalcev pomoči na domu v mreži javne službe v MOL: 2, vir: MOL, 2021
 • število uporabnikov storitve pomoč na domu: 1.379, vir: MOL, 2021
 • število upravičencev do denarnih pomoči: 6.016, vir: MOL, 2021
 • povprečno mesečno število (do)plačil v posebnih socialnih zavodih: 347, vir: MOL, 2021
 • povprečno mesečno število (do)plačil v splošnih socialnih zavodih: 461, vir: MOL, 2021

Šolstvo in znanost

 • število vrtcev: 46, vir: MOL, 2019
 • število osnovnih šol: 52, vir: MOL, 2019
 • število srednjih šol: 32, vir: MIZŠ, 2018
 • število fakultet: 23, vir: MIZŠ, 2018
 • število akademij: 3, vir: MIZŠ, 2018
 • število glasbenih šol: 9, vir: MOL, 2019
 • število zasebnih visokošolskih zavodov: 18, MIZŠ,  2018
 • število lokacij dijaških in študentskih domov: 20, vir: MIZŠ, 2018
 • število študentov: 41.247, vir MIZŠ, 2018 (podatki o vpisu)
 • število raziskovalnih organizacij: 401, vir: IZUM, 2018

Šport

 • 25. Ljubljanski maraton: 4.416 udeležencev, vir: LM, 2021
 • 63. Pohod Pot ob žici: 39.489 udeležencev, vir: MOL, 2019
 • 40. Kolesarski maraton Franja: 4.021 udeležencev, vir: MOL, 2021

Kultura

 • število muzejev in galerij: 14, vir: MK, 2020
 • število javnih zavodov na področju gledališč: 5, vir: MOL, 2020
 • število javnih zavodov s področja glasbe: 4, vir: MOL, 2020
 • število stalnih kinematografov: 5 (skupno 19 platen), vir: MOL, 2020
 • Mestna knjižnica Ljubljana ima v MOL 20 enot (pet območnih enot s 15 krajevnimi knjižnicami) in 13 postajališč Potujoče knjižnice, vir: MKL, 2019
 • število enot knjižničnega fonda Mestne knjižnice Ljubljana: 1.793.851 enot, od tega 1.530.439 knjig, vir: MKL, 2021
 • število specialnih knjižnic v Ljubljani: 60, vir: NUK, 2019
 • zbirka knjižnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici: 2.894.014, vir: NUK, 2019