Ljubljana v številkah

Vsi navedeni podatki so prikazani za Mestno občino Ljubljana.

Prebivalci

 • število prebivalcev: 288.919 vir: SURS, 1.1.2017
 • gostota prebivalstva na km2: 1.048,4, vir: SURS, 1.1.2016

Površina in podnebje

 • površina MOL: 274,99 km2, vir: GURS
 • dolžina občinske meje: 137,3 km, vir: GURS
 • povprečna letna temperatura 2016: 11,8° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - januar 2016: 1,1° C, vir: ARSO
 • povprečna temperatura - julij 2016: 23,2° C, vir: ARSO
 • povprečna letna temperatura (klimatološko povprečje 1981-2010): 10,9° C, vir: ARSO
 • letna višina padavin 2016: 1.316,9 mm, vir: ARSO
 • povprečna letna višina padavin (klimatološko povprečje 1981-2010): 1362 mm, vir: ARSO
 • nadmorska višina: 298 m, vir: GURS

Gospodarstvo

 • število podjetij: 40.612, vir: SURS, 1.1.2015
 • število oseb, ki delajo: 253.752, vir: SURS, 1.1.2015
 • prihodek (1000 EUR): 36.036.506, vir: SURS, 1.1.2015
 • število oseb, ki delajo na podjetje v občini: 6,2, vir: SURS, 1.1.2015
 • delež aktivnega prebivalstva: 44,8 %, vir: SURS, 1.1.2015
 • število brezposelnih december 2016: 14.726, vir: ZRSZ
 • povprečna neto plača v letu 2016: 1.159,83 EUR, vir: SURS

Promet

 • število avtobusov mestnega potniškega prometa: 217, vir: LPP, 2016
 • dolžina prog mestnega potniškega prometa: 389 km, vir: LPP, 2016
 • prepeljani potniki z mestnim potniškim prometom: 37.790.716, vir: LPP, 2016
 • število registriranih motornih vozil: 198.682, vir: MZI, 31.12.2016
 • število registriranih osebnih vozil: 165.549, vir: MZI, 31.12.2016
 • število izdanih taksi dovoljenj: 749, vir: MOL, 2016
 • prepeljani potniki z letali: 1.436.003, vir: SURS, 2015
 • prepeljani tovor z letali: 10.099.000 kg, vir: SURS, 2015

Turizem

 • število hotelov: 30, vir: SURS, 2017
 • število gostov: 726.082, vir: SURS, 2016
 • število nočitev: 1.306.854, vir: SURS, 2016

Zdravstvo

 • osnovno zdravstveno dejavnost opravlja Zdravstveni dom Ljubljana (8 enot) in preko 120 koncesionarjev, vir: MOL, 2017
 • lekarniško dejavnost opravlja Lekarna Ljubljana (28 lekarn v MOL) in 14 koncesionarjev, vir: MOL, 2017

Socialno varstvo

 • število izvajalcev pomoči na domu v mreži javne službe v MOL: 2, vir: MOL, 2017
 • število uporabnikov storitve pomoč na domu: 1.599, vir: MOL, 2016
 • število upravičencev do denarnih pomoči: 6381, vir: MOL, 2016
 • povprečno število družinskih pomočnikov: 88, vir: MOL, 2016
 • povprečno mesečno število (do)plačil v institucionalnem varstvu: 811, vir: MOL, 2016

Šolstvo in znanost

 • število vrtcev: 48, vir: MOL, 2017
 • število osnovnih šol: 52, vir: MOL, 2017
 • število srednjih šol: 32, vir: MIZŠ, 2017
 • število fakultet: 23, vir: UL, 2017
 • število akademij: 3, vir: UL, 2017
 • število glasbenih šol: 8, vir: MOL, 2017
 • število zasebnih visokošolskih zavodov: 10, MZVT  2017
 • število lokacij dijaških in študentskih domov: 36, vir: ŠDL, MIZŠ, 2017
 • število študentov: 40.833 vir: UL, 2015
 • število raziskovalnih organizacij: 383, vir: ARRS SICRIS, 2017

Šport

 • 60. Pohod Pot ob žici: 37.028 udeležencev, vir: MOL, 2016
 • 21. Ljubljanski maraton: 23.804 udeležencev, vir: MOL, 2016
 • Kolesarski maraton Franja: 6.047 udeležencev, vir: MOL, 2016

Kultura

 • število muzejev in galerij: 16, vir: MK, 2017
 • število javnih zavodov na področju gledališč: 5, vir: MOL, 2017
 • število javnih zavodov s področja glasbe: 4, vir: MOL, 2017
 • število stalnih kinematografov: 5 (skupno 17 platen), vir: MOL, 2017
 • Mestna knjižnica Ljubljana ima v MOL 21 enot in 12 postajališč Potujoče knjižnice, vir: MKL, 2016
 • število enot knjižnega fonda Mestne knjižnice Ljubljana: 1.722.091, vir: MKL, 2017
 • število specialnih knjižnic v Ljubljani: 78, vir: NUK, 2015
 • zbirka knjižnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici: 1.781.444, vir: NUK, 2015

Prireditve

 • število prireditev - Gospodarsko razstavišče: 425, vir: GR, 2016
 • število prireditev ŠP Tivoli: 210, vir: ŠL, 2016
 • število prireditev Center Stožice: 224, vir: ŠL, 2016
 • število prireditev Festival Ljubljana: 264, vir: FL, 2016
 • število kulturnih prireditev Cankarjev dom: 1.104, vir: CD, 2016
 • število kongresnih prireditev Cankarjev dom: 1.138, vir: CD, 2016 
 • število vseh prireditev Cankarjev dom: 2.242, vir: CD, 2016