Nagrada glavnega mesta Ljubljane

2023

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, avtorska skupina arhitektov Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnikar ml., Boris Kosec, Lekarna Ljubljana, Pionirski dom – Center za kulturo mladih

2022

 Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk, Gasilska brigada Ljubljana, Gregor Jamnik, Kavalirji Ljubljanskega potniškega prometa, Biserka Marolt Meden

2021

Gojko Zalokar, mag. Suzana Antič, Drago Banović, Marjan Gorup, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

2020

Zavod župnije Trnovo - Dom Janeza Krstnika, Mladinski dom Malči Beličeve, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška, Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

2019

mag. Zdenka Barbara Ban Fischinger, Društvo SMC Rakovnik, Ginekološka klinika UKC Ljubljana, Marjan Jernej Virant, prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal

2018 Dušan Merc, Mitja Rotovnik, Robert Štaba, Nada Šumi, prof. dr. Milan Žvan
2017 Ivica Žnidaršič, Ivana Šebenik

2016

mag. Jelka Gazvoda, prof. dr. Manca Košir,  Ivanka Mežan, Aleš Jan, Igor Šterk

2015

Barbara Hieng Samobor, Elda Viler Dežman, Huiqin Wang, Janko Heberle, Janoš Kern

2014

Ljubica Podboršek, Stojan Batič, Aleksander Doplihar, Marjan Sedmak, Zdenko Vrdlovec

2013

Mirjana Borčić, Katjuša Popović, Janez Čuček, Joco Žnidaršič

2012

Vlasta Nussdorfer, Boris Cibic, dr. med.

2011

Mirsad Begič, prim. dr. Matko Vasilij Cerar, Aleksander Valič in Gasilska zveza Ljubljana

2010

Jakov Brdar, dr. Lojze Gostiša, prof. dr. Rajko Šugman in Robert Waltl

2009

Rudi Španzel, Društvo SOS telefon za ženske in otroke

2008

prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj,  Marjan Pečan,Slovenska akademija znanosti in umetnosti

2007

Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana, Aleksander Bassin Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

2006

Stanislav Jaki, Kemijski inštitut, prim. dr. Anica Mikuš Kos, Janez Železnik

2005

pr. Mirko Cuderman, Silvano Furlan, Drago Jančar, Prof. Matjaž Klopčič, Slovenska provinca družbe Jezusove- Jezuiti

2004

Društvo Zeleni prstan, Društvo Ženska svetovalnica, Ana Medved in Slavka Zupančič, Igor Dekleva

2003

Ana Nuša Kerševan, Miki Muster, prof. dr. Henrik Neubauer, Športno društvo Narodni dom, Rapa Šuklje

2002

Vita Mavrič- Stražišar, Ignacije Šunjić, Katarina Venturini in Andrej Škufca, Zavod sv. Stanislava, Angelca Žiberna

2001

Damijana Hainz, Inštitut republike Slovenije za rehabilitacijo, Danica Lovrečič, Mojmir Sepe, Slovanska knjižnica Ljubljana

2000

dr. Metka Klevišar, Kulturno umetniško društvo France Prešeren, Plesna šola kazina, Papirniški pihalni orkester Vevče, Darko Podreberšek

1999

Lojze Kovačič, dr. Lucijan Krivec, Partizanski pevski zbor, Univerza v Ljubljani, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

1998

Mimi Malenšek, prof. dr. Vilko Novak, prof. dr. France Novak (podeljeno v marcu 1999), Zavod za slepo in slabovidno mladino

1997

prim. dr. Zoran Arnež, Skupina Laibach, prim. dr. Jože Marolt, Ciril Stanič, prof. dr. Drago Ulaga

1988

Akademska folklorna skupina France Marolt, Stane Ermenc, Mitja Lavrič, Jože Oreškovič, Mateja Svet

1987

Akademski pevski zbor Tone Tomšič", Kolektiv pediatričnega oddelka kirurških služb, Andrej Lasič, Niko Lukež

1986

Vlado Gruden, Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko, Staša Javornik Kosler, Rok Petrovič, Slovenska filharmonija

1985

Center za dializo nefrološke klinike v UKC, Miran Goslar, Jože Jenko

1984

DO Rašica, Društvo za pomoč duševno prizadetim, dr. Ferdo Gestri, Izidor Kimovec, Pavel Mencelj

1983

Janez Gorišek, Mednarodni grafični bienale, PD Ljubljana matica, Ivan Zidar

1982

DO Termika, DO Tovil, Dr. Jože Gogala, Rajko Koritnik, KS Brezovica, Lutkovno gledališče, akad. prof. dr. Janez Milčinski, dr. Bogomir Skerget

1981

prof. dr. Bojan Acetto, Vera Bavdaž Vošnjak, Vlado Beznik, Franc Borštnik, Matija Božič, DO Litostroj, Grupa Lek, Vinko Hafner, Ljubljanski Dnevnik, Jože Menciger, RK Kolinska - Slovan, Šentjakobsko gledališče, Sergej Vošnjak

1980

Janez Čemažer, Mestno gledališče ljubljansko, Franc Štadler - Pepe, dr. Bogdan Tekavčič, Lev Kovačič, Zlata Šilih, Tončka Šenk

1979

dr. Jože Benigar, Leopold Krese - Jošt Zoran Kržišnik, Franc Malovrh, Janko Popovič, Andrej Šturm, Ela Zupančič

1978

Savo Jakulin, Slavko Korbar, Leopold Maček, Janez Matoh, Franc Plevnik, Marija dr. Ustar, Beno Zupančič

1977

Demonstracijsko eksperimentalni center Ljubljana, Vinko dr. Domitrovič, Jurij Jenšterle, Mestna zveza organizacij za tehnično kulturo, Narodni dom, Franc Puterle, TVD Partizan, Ignac Voljč

1976

Dr. Lidija Andolšek Jeras, Jože Borštnar, Izobraževalni center Litostroj, Tone Kolar, Rudi Lampret, Cilka Maležič Brodnik, Jože Udovič

1975

Stojan Batič, Janez Batis, Meta Bele, KS Stara ljubljana, Služba zdravstvenega varstva otrok in mladine, Taborniški odred dobre volje, Stane Rojic

1974

Stane Bergant, Mirko Damjan, Ladko Korošec, prof. dr. Miro Košak, Pavel Kunaver

1973

Dane Dovjak, HK Olimpia, dr. Zdenka Humar, Ljudmila Plesničar, Tomaž Veber

1972

Ivan Berce, NTK Olimpia, Vladimir Skrbinšek, Miloš Vehovar, Janez Zemljarič

1971

dr. France Čelešnik, dr. Aleksandra Kornhauser, Vlasta Simončič, Gregor Strniša, Jože Vonta

1970

Franc Čemažar, Košarkarski klub Olimpia, France Mihelič, dr. Franta Mis, Zvone Tanko, Uredniški odbor zbornika Ljubljana v ilegali(poseben sklep sml)

1969

Aci Bertoncelj, Mladinsko gledališče, Savin Sever, Gabrijel Stupica, Dane Zajc

1968

Metod Jeras, Rudi Kosmač, Primož Kozak, Marjan Lipovšek, Miha Malež, Rapa Šuklje

1967

Lojze Filipič, Matija Gregorač, Janko Moder, Ivan Mrak, Bert Sotlar, Franc Zupan

1966

Dejan Bravničar, France Ivanšek, France Jamnik, Ančka Levar, Janez Menart, Karol Pahor

1965

Matej Bor, Dragutin Cvetko, Ciril Cvetko, Radovan Gobec, Božidar Jakac, Pavel Kalan, Mile Klopčič, Boris Kobe, Gojmir Anton, Kos, Ciril Kosmač, Juš Kozak, Niko Kralj, Emil Medveščak, Edo Mihevc, Mira Mihelič, Marija Nabločka, Duša Počkaj, Fani Potokar, Dušan Povh, Edi Ravnikar, Tatjana Remškar, Franc Smerdu, Bogdana Stritar, Marko Šlajmer, Franc Štiglic, Jože Tiran, Stane Sever