Andrej Kroen, 1599

Bil je sin protestantskega župana Lenarda Hrena, njegov starejši brat pa je bil škof Tomaž Hren.

Za župana so ga izvolili julija 1599, avgusta pa je iz strahu pred kugo zapustil Ljubljano in ga je do 15. novembra 1599 nadomeščal Anton Feichtinger.

Štirikrat so ga pozvali, naj se vrne, a je prišel šele 26. novembra 1599 in šele tedaj prisegel kot župan. Župan je postal še v letih 1602 in 1603.