Anton Feichtinger, 1598

V začetku avgusta 1598 je bil izvoljen za župana Ljubljane protestant Martin Schoberl, kar ni bilo pogodu oblasti, saj je nadvojvoda julija 1598 ukazal, da morajo sedeti v mestnem svetu samo katoliki.

Zato so po nekaj dneh za župana izvolili katoličana Antona Feichtingerja. Ta je bil najprej loški špitalski mojster, a se ni izkazal, tako da mu je loska gosposka celo zasegla nekaj imetja za kritje dolgov.

V Ljubljano je prišel leta 1592. Omenjen je kot knežji tehtničar in kandidat za mestnega pisarja. V času županovanja je razžalil grofa Ahaca Turna, ki ga je tožil. Mestni svet je Antona Feichtingerja obsodil. Ta je moral grofa prositi odpuščanja, kar je tudi storil. Umrl je okoli božiča leta 1600.