Anton Lantheri, 1516

tudi Antonin de Lanthieri

Bil je trgovec z železom, član družbe, ki je trgovala z različnim blagom na tujem. Posojal je tudi denar in imel prodajalno sukna. Hišo je imel na Mestnem trgu 8, dva domca v Hrenovi in v Gradišču, travnike pod Turnom in se drugje. Marca 1518 mu je cesar potrdil staro plemstvo in grb s polmesecem in tremi zvezdami. Za župana je bil izvoljen leta 1516 in 1522.