Janez Dorn, 1548

tudi: Hans Dorn

Za župana je bil izvoljen leta 1548, 1549 pa je odstopil z županskega sedeža po običajni proceduri.

Za župana je bil izvoljen še enkrat, potem ko je bil Volk Gebhardt že izvoljen in županstva ni sprejel. Županoval je do svoje smrti, aprila 1552.