Janez Phanner, 1571

Janez Phanner je imel dve hiši v mestu, eno na Mestnem trgu (kjer je Souvanova) in del nekdanjega Filipovega dvorca. Imel je tudi pristavo v predmestju. V eni od hiš je imel gostilno in v drugi najbrž trgovino. Vse življenje je bil vnet protestant.

Župan je bil od leta 1571 do leta 1574 in od januarja 1575 dalje višji špitalski mojster, potem znova župan leta 1580. Bil je tudi mestni sodnik in vinski dacar. Umrl je leta 1590.