Janez Standinath, 1518

tudi Hans Standinath

Janez Standinath je bil trgovec. Omenjajo ga tudi kot občinskeha svetovalca, cerkvenega ključarja v Šenklavžu in mestnega sodnika. Kot zastopnik Kranjske je omenjen na deželnem zboru v Gradcu leta 1512. Za župana je bil izvoljen 1518. leta.

Umrl je leta 1527.