Lenard Chroen, 1565

Za župana so ga prvič izvolili leta 1565, naslednje leto znova in potem še v letih 1577, 1578 in 1581. Omenjen je še leta 1584 v deželnem zboru.