Marko Pregl, 1563

Kot meščan Ljubljane je zaprisegel aprila 1541. Po poklicu je bil gostilničar. Župan je postal leta 1563 za leto dni. Umrl je najbrž leta 1567.