Vid Khissel, 1533

tudi: Veith Khissel, Khisel, ali Kyssl 

Vid Khissel je postal meščan Ljubljane januarja 1522, izvoljen je bil v zunanji svet in odbor, ki je uvajal novi način nočne straže in določal stražarino. Župan je bil v letih 1533,1534, 1537, 1540, 1541, 1542 in 1543.

Po poklicu je bil veletrgovec in je s svojimi posli silno obogatel. Kupil je steklarno in grad Fužine. Po priporočilu Turjačanov je bil povzdignjen v plemiški stan.

Umrl je januarja 1547.