Viljem Praunsperger, 1531

tudi: Wilhelm Praunsperger

Bogat trgovski potnik, ki je imel veliko nepremičnin. Leta 1531 je postal notranji svetnik in davkar, med letoma 1542 in 1546 pa je bil dezelni vicedom na Kranjskem in hkrati cesarski svetnik.

Vse do zadnjega je bil branilec protestantizma. Umrl je leta 1589 star 92 let.