Volk Guertner, 1584

Prvič je bil izvoljen v mestno zastopstvo leta 1568. Leta 1570 je bil skupaj z Andrejem Lahom mološčinar, bil je tudi višji špitalski mojster, mestni sodnik in župan leta 1584 in znova 1586. Po poklicu je bil lekarnar, a se je ukvarjal se z drugimi posli.