Volk Posch, 1520

tudi Wolff Posh, Wolffgang Posch, Wolfgang Bosch, Volbenk Polz

Volk Posch je bil trgovec, ki je trgoval je z različnim blagom. Imel je tudi največjo vinsko trgovino in vinotoč ter kopališče na otoku blizu sedanjega Šentjakobskega mostu. Hišo je imel na današnjem Ribjem trgu. Župan je postal leta 1520, potem je bil mestni svetnik, pozneje še Šentpeterski cerkveni ključar.