Andrej Stropel, 1631

Za župana je bil izvoljen v letih 1631, 1632 in 1633.