Gregor Khunstl, 1638

Med meščane je bil sprejet leta 1613, potem ko je plačal 25 goldinarjev sprejemnine.

Hitro je prišel v mestno zastopstvo, v zunanji in notranji svet. Bil je sodnik, pa višji mestni blagajnik in župan od leta 1638 do svoje smrti.

V svoji hiši na današnji Trubarjevi cesti je imel trgovino in verjetno tudi gostilno. Kasneje se je preselil na Mestni trg in postal lastnik se dveh hiš. Umrl je oktobra leta 1639.