Janez Graffenhueber, 1699

Po poklicu je bil lekarnar, ki je meščan postal leta 1681. Apoteko je imel v hiši meščanskega špitala.

Notranji svetnik je postal leta 1686, od februarja 1693 pa je deloval kot sodni upravitelj, nato kot sodnik. Županoval je med 10. julijem 1699 in novembrom 1701, ko je umrl.