Janez Krstnik Dolnitscher, 1672

Novembra 1649 se je vrnil z Dunaja v Ljubljano in se poročil. V meščansko zvezo so ga sprejeli (kot sina ljubljanskega meščana) brezplačno leta 1651. Leto zatem je ze sedel v zunanjem svetu, nato je postal nizji špitalski mojster in kmalu zatem še notranji svetnik. Bil pa je tudi višji mestni blagajnik in mestni sodnik.

Župan je postal septembra 1672 po odstopu svojega predhodnika in županoval še v letih 1673, 1674 in 1675, 1679, 1680, 1681 in 1692 do smrti.