Janez Krstnik Verbetz, 1623

Meščan Ljubljane je postal marca 1601 in leta 1605 višji špitalski mojster, nato višji mestni blagajnik in leta 1623 župan. Županoval je do srede 1624. Od oktobra 1625 do julija 1626 je opravljal županske naloge, ker je umrl takratni župan Janez Krstnik Bernardini. Župan je ponovno postal v letih 1626, 1627 in 1628.