Janez Maria Pisckhon, 1663

Ni znano, kdaj je dobil meščansko pravico. Zapisano je le, da je postal zunanji svetnik leta 1650 in notranji svetnik leta 1654.

Bil je višji mestni blagajnik, sodnik in župan od 1663 do sredine leta 1666. Od oktobra 1669 je bil podžupan in ponovno župan od julija 1670 do konca avgusta 1672. Leta 1672 se je odpovedal županski funkciji in izstopil iz mestnega sveta. Menda je razburil mestni svet, s tem ko je občini dal na vpogled mestne račune.