Janez Sonze, 1608

Meščansko pravico je dobil marca 1549. Ob novem letu 1569 so ga izvolili za zapiralca vicedomskih vrat kot že nekoč njegovega očeta Jurija.

Ker je bil osumljen luterantstva, bi moral na poziv odpotovati v Gradec. Skliceval se je na meščanske svoboščine in zahteval, da ga mesto kot zapriseženega meščane zaščiti. Magistrat se ni hotel upreti nadrejenim, ukazal je, da se odpravi v Gradec, sicer ga, enako kot ostale, čaka kazen 50 zlatih dukatov.

Zadeva se je očitno dobro iztekla, saj je bil leta 1601 član občine Novi trg, nato mestni svetnik, višji mestni blagajnik in župan v letih 1608, 1609, 1612 - do avgusta 1613, ko je umrl v visoki starosti.